Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Sklepanje aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev

Številka: 1409-1/2009-4

Zadeva: Mnenje v zvezi s sklepanjem aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev

Prejeli smo vaše zaprosilo za strokovno mnenje v katerem sprašujete:

ali lahko sklenete (oziroma ali je sploh možno skleniti) aneks k pogodbi (ki je v priponki zaprosila, prav tako ponudba), in sicer na zahtevo naročnika, za podaljšanje veljavnosti pogodbe; in če lahko sklenete aneks, do kdaj?

Navajate, da je do sedaj bilo porabljeno od 47.400,00 EUR z DDV le 3.459,60 EUR z DDV, ostalo pa je še 43.940,40 EUR z DDV. Pogodba poteče 31. 12. 2009.

Uvodoma želimo v zvezi s predloženo pogodbo št. 2523-09-600027 z dne 2. 3. 2009 med vami (naročnikom) in odvetnikom (izvajalcem) za Izvajanje pravnih storitev v zvezi s problematiko ravnanja z zahtevki pri uveljavljanju nepremoženjske škode povzročene s strani zaščitenih živalskih vrst (v nadaljevanju: pogodba) izrecno poudariti, da to mnenje ne predstavlja mnenja o morebitni ustreznosti /neustreznosti oddaje naročila pravnih storitev po pogodbi, saj Računsko sodišče Republike Slovenije to lahko stori le na podlagi izvedene revizije v skladu z Zakonom o računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS-1), poleg tega pa navedeno tudi ni predmet vaših vprašanj.

V zvezi z vašima vprašanjema je nujno najprej poudariti, da je potrebno načeloma najti za vsako spremembo pogodbe - sklenitev aneksa - predhodno ustrezno pravno podlago v zakonu.

3. člen pogodbe določa, da se pogodba sklepa za obdobje do 31. 12. 2009. 4. člen
pogodbe pa določa med drugim, da znaša predvidena pogodbena vrednost brez DDV največ do 39.500,00 EUR, z DDV v višini 20% pa 47.400,00 EUR, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do te vrednosti.

Iz zgoraj citiranih določb pogodbe po našem mnenju dovolj jasno izhaja, da sta pogodbeni stranki le-to sklenili za obdobje do 31. 12. 2009, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do vrednosti, določene v 4. členu le-te.

Naročnik je torej s pogodbo pridobil pravico naročiti pri izvajalcu določene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 do največ 47.400,00 EUR z vključenim 20% DDV, izvajalec pa je prevzel obveznost tako naročene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 izvesti (posledično pa je tudi seveda pridobil pravico prejeti plačilo za naročene in izvedene storitve v skladu s pogodbo) do največ navedenega zneska.

Naročnik na t.i. klasičnem sektorju mora pri oddaji javnih naročil ravnati v skladu Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2), pri čemer predstavljajo posamezne določbe ZJN-2 določeno konkretizacijo razmeroma abstraktnih določb ZJN-2, ki opredeljujejo temeljna načela javnega naročanja.

Upoštevajoč določbe pogodbe in ZJN-2, s poudarkom na temeljnih načelih javnega naročanja, menimo, da navedenih (zneskovno) neizkoriščenih del po pogodbi ni mogoče prenesti / razširiti na novo, daljše obdobje, kot bi to želeli urediti z aneksom k pogodbi.

Glede na vse navedeno menimo, da naj v konkretnem primeru sklenitev aneksa k pogodbi za podaljšanje veljavnosti pogodbe ne bi bila primerna in bi bilo potrebno za oddajo predmetnih storitev v novem ustrezno določenem obdobju izvesti nov ustrezen postopek javnega naročanja, upoštevajoč ZJN-2.