Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni

Številka: 330-3/2010/37

Zadeva: Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni

V dopisih z dne 2. 12. 2010 in 5. 1. 2011 navajate, da inštitut zaposlenim izplačuje nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni v višini 80 odstotkov od osnove, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) in sprašujete ali bi na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (ki za bolezen določa "najmanj 80 odstotkov") lahko nadomestilo izplačeval v višini 90 odstotkov osnove, kar bi določil v ustreznem internem aktu. 

Inštitut je javni raziskovalni zavod, zaposleni pa javni uslužbenci. Delovna razmerja javnih uslužbencev ter njihove pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja poleg Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ureja tudi Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) v delu, ki ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev. Zakon o javnih uslužbencih v tretjem odstavku 16. člena določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Ker je obseg pravic zaposlenih v javnem sektorju lahko določen le v zakonu, podzakonskem aktu ali kolektivni pogodbi, interni akt delodajalca ni ustrezna podlaga za izplačilo višjega zneska nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni. Zato vam predlagamo, da preko reprezentativnih sindikatov sprožite postopek za spremembo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, ki bi glede višine tega nadomestila dejansko predstavljala le uskladitev s preostalim javnim sektorjem.