mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika
mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika