mag. Nina Koščak, sekretarka računskega sodišča
mag. Nina Koščak, sekretarka računskega sodišča