Helena Lovše, svetovalka za odnose z javnostmi
Helena Lovše, svetovalka za odnose z javnostmi