najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizije v teku

Revizorke in revizorji računskega sodišča trenutno izvajamo 106 revizij. Več o pomenu oznak v tabeli.
  DATUM ZADNJE SPREMEMBE FAZA REVIZIJE  
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE SKLEP OSNUTEK PREDLOG POROČILO

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 12. 2017)
22. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
22. 10. 2018  Predlog 

izrek mnenja o učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode. (Sklep izdan: 23. 6. 2017)
22. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
16. 10. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za infrastrukturo, družbe Luka Koper, d. d. in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča v letih 2015 in 2016. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
16. 10. 2018   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
15. 10. 2018 Osnutek  

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 26. 1. 2018)
12. 10. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
12. 10. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 5. 2017)
10. 10. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 10. 2017)
10. 10. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
8. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
4. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
3. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
2. 10. 2018 Osnutek  

izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja občine Ajdovščina na področju pridobivanja in upravljanja s kapitalskimi naložbami. Revidirali bomo pridobitev delnic družbe Mlinotest, živilska industrija, d. d. s strani občine Ajdovščina in ravnanje občine s to kapitalsko naložbo. (Sklep izdan: 3. 1. 2017)
2. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
1. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
1. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
1. 10. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 25. 10. 2017)
28. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018   Poročilo

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja. (Sklep izdan: 4. 9. 2017)
24. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 9. 3. 2017)
21. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Tepanje v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Slovenske Konjice v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
21. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 12. 2017)
21. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Rogaška Slatina v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
21. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 18. 8. 2017)
13. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 12. 2017)
12. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
11. 9. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
11. 9. 2018   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti Državne volilne komisije pri pridobivanju in uporabi informacijske podpore za izvajanje svojih nalog. (Sklep izdan: 12. 5. 2017)
4. 9. 2018   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
16. 8. 2018Sklep   

izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 11. 5. 2017)
16. 8. 2018   Porevizijsko

izrek mnenja o uspešnosti urada pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost v obdobju 2016 do 2018. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
8. 8. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
1. 8. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
1. 8. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
1. 8. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. (Sklep izdan: 18. 7. 2018)
31. 7. 2018Sklep   

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018   Porevizijsko

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 6. 2018)
17. 7. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 6. 2018)
17. 7. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 6. 2018)
17. 7. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 6. 2018)
17. 7. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 6. 2018)
17. 7. 2018Sklep   

izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
13. 7. 2018Sklep   

izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
13. 7. 2018Sklep   

izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje 2015 do vključno 2019. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
13. 7. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 20. 9. 2017)
12. 7. 2018  Predlog 

Izrek mnenjao učinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju, da IS MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
11. 7. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letu 2014 in v letu 2015. (Sklep izdan: 8. 1. 2016)
5. 7. 2018   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti revidiranca pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju sodišč. (Sklep izdan: 20. 6. 2018)
2. 7. 2018Sklep   

izrek mnjenja o učinkovitosti spremljanja uspešnosti projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja (Sklep izdan: 19. 6. 2018)
29. 6. 2018Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 19. 6. 2018)
29. 6. 2018Sklep   

smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 5. 2018)
11. 6. 2018Sklep   

smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 5. 2018)
11. 6. 2018Sklep   

smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017. (Sklep izdan: 29. 5. 2018)
11. 6. 2018Sklep   

izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2017 (Sklep izdan: 29. 5. 2018)
11. 6. 2018Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja družb v skupini Slovenske železnice. (Sklep izdan: 26. 3. 2015)
6. 6. 2018   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
1. 6. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
1. 6. 2018  Predlog 

1.) Izrek mnenja o spremembah na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila
2.) Izrek mnenj o učinkovitosti posameznih ministrstev na področju izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo, s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na področja:
  • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • oddaje stanovanj turistom,
  • področje trga delovne sile predvsem zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
(Sklep izdan: 18. 5. 2018)
29. 5. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 5. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 5. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
23. 5. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
21. 5. 2018  Predlog 

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 20. 3. 2018)
3. 4. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017. (Sklep izdan: 19. 3. 2018)
30. 3. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017. (Sklep izdan: 19. 3. 2018)
30. 3. 2018Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017. (Sklep izdan: 19. 3. 2018)
30. 3. 2018Sklep   

Smotrnost ureditve dela z nadarjenimi in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017. (Sklep izdan: 15. 3. 2018)
29. 3. 2018Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Šort Ljubljana v letu 2017. (Sklep izdan: 26. 2. 2018)
9. 3. 2018Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2017 (Sklep izdan: 16. 2. 2018)
27. 2. 2018Sklep   

učinkovitosti izbire raziskovalnih programov in projektov v letu 2017. (Sklep izdan: 12. 2. 2018)
23. 2. 2018Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti MOP pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017 (Sklep izdan: 23. 1. 2018)
5. 2. 2018Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 1. 2018)
29. 1. 2018Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za finance pri urejanju področja virtualnih valut. (Sklep izdan: 17. 1. 2018)
29. 1. 2018Sklep   

učinkovitost ZZZS pri upravljanju neprekinjenega poslovanja. (Sklep izdan: 10. 1. 2018)
22. 1. 2018Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti izvajanja nabav v letih 2014 do 2017 (Sklep izdan: 7. 12. 2017)
18. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za regionalno politiko, in šestih občin na področju regionalnega razvoja v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 23. 11. 2017)
6. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 14. 11. 2017)
27. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti revidirancev pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. V okviru tega cilja bo preverjena tudi ustreznost načrtovanja sistema dolgotrajne oskrbe. (Sklep izdan: 26. 10. 2017)
7. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Sežana v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Krško v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Marjetice Koper, d. o. o. - s. r. l., od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. (Sklep izdan: 4. 10. 2017)
3. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti načrtovanja razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov pri Ministrstvu za zdravje v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 4. 10. 2017)
20. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 3. 10. 2017)
14. 10. 2017Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti sistema patentnega varstva v Republiki Slove (Sklep izdan: 22. 9. 2017)
4. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 21. 6. 2017)
4. 7. 2017Sklep   

  • izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za področje energetike, pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in
  • izrek mnenja o učinkovitosti pristojnega upravljavca kapitalskih naložb države in Gen energije pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.
(Sklep izdan: 7. 6. 2017)
20. 6. 2017Sklep   

izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva. (Sklep izdan: 16. 5. 2017)
9. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom od leta 2010 do 31. 12. 2016 in izrek mnenja o smotrnosti delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri zagotavljanju podpore poslovanju od 2015 do 31. 12. 2016 za upravljanje s kmetijskimi zemljišči in kmetijami (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
13. 12. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ELES, d. o. o. pri pridobivanju informacijske podpore svojemu delovanju. (Sklep izdan: 29. 6. 2016)
12. 7. 2016Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih (Sklep izdan: 1. 6. 2016)
13. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost in smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12 2015. (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
1. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja. (Sklep izdan: 23. 10. 2015)
4. 11. 2015Sklep