najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizije v teku

Revizorke in revizorji računskega sodišča trenutno izvajamo 104 revizij. Več o pomenu oznak v tabeli.
  DATUM ZADNJE SPREMEMBE FAZA REVIZIJE  
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE SKLEP OSNUTEK PREDLOG POROČILO

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 12. 7. 2016)
24. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri ohranjanju dediščine s področja športa v okviru muzejske dejavnosti. (Sklep izdan: 17. 12. 2014)
24. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o smotrnosti izvajanja nadzora nad poslovanjem javnih zavodov. (Sklep izdan: 31. 8. 2016)
24. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 9. 3. 2017)
24. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
22. 3. 2017  Predlog 

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
16. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
16. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
15. 3. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
9. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade, ministrstva, občine in družbe Soline pri upravljanju Jernejevega kanala (del Krajinskega parka Sečoveljske soline). (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
9. 3. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
8. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 12. 5. 2016)
7. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o časovni učinkovitosti državnih nosilcev urejanja prostora pri prostorskem načrtovanju občin. (Sklep izdan: 18. 4. 2016)
7. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti zavoda pri pridobivanju enotnega transfuzijskega informacijskega sistema in uspešnosti zavoda pri izvajanju projekta njegove vzpostavitve. (Sklep izdan: 12. 1. 2016)
6. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
6. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
3. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
28. 2. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
23. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
23. 2. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o:
  • pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih, in pravilnosti poslovanja javnega zavoda v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskega glasila, v letih 2013 in 2014 ter
  • smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih, in smotrnosti poslovanja javnega zavoda v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskega glasila, v letih 2013 in 2014.
(Sklep izdan: 8. 4. 2015)
22. 2. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
22. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor na področju preprečevanja svetlobnega onesnaževanja. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije v letu 2015. (Sklep izdan: 6. 7. 2016)
17. 2. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
16. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
16. 2. 2017Sklep   

Pravilnost in smotrnost poslovanja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Računsko sodišče bo preverilo tudi poslovanje Ministrstva za infrastrukturo in prostor v delu, ki se nanaša na njegove naloge v zvezi s poslovanjem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. (Sklep izdan: 22. 5. 2013)
16. 2. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. (Sklep izdan: 2. 2. 2017)
14. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2015 (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
10. 2. 2017  Predlog 

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015 (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
31. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev. (Sklep izdan: 6. 1. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev. (Sklep izdan: 16. 3. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev . (Sklep izdan: 16. 3. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev (Sklep izdan: 19. 11. 2014)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. (Sklep izdan: 8. 4. 2015)
30. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
27. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
27. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe v letih 2014 in 2015 (Sklep izdan: 19. 11. 2015)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 6. 1. 2017)
18. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
18. 1. 2017Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja občine Ajdovščina na področju pridobivanja in upravljanja s kapitalskimi naložbami. Revidirali bomo pridobitev delnic družbe Mlinotest, živilska industrija, d. d. s strani občine Ajdovščina in ravnanje občine s to kapitalsko naložbo. (Sklep izdan: 3. 1. 2017)
16. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. (Sklep izdan: 8. 4. 2015)
13. 1. 2017  Predlog 

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015 (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
6. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2015. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2014. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 23. 9. 2015)
27. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 23. 9. 2015)
27. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 5. 1. 2016)
27. 12. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014 (Sklep izdan: 28. 5. 2015)
23. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade in ministrstva pri vzpostavitvi pogojev poslovanja sklada in vzpostavitvi ter izvajanju nadzora nad poslovanjem sklada ter o uspešnosti poslovanja sklada pri doseganju zastavljenih ciljev poslovanja v letih 2010–2014. (Sklep izdan: 2. 9. 2013)
22. 12. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom od leta 2010 do 31. 12. 2016 in izrek mnenja o smotrnosti delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri zagotavljanju podpore poslovanju od 2015 do 31. 12. 2016 za upravljanje s kmetijskimi zemljišči in kmetijami (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
13. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja bolnišnice v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 11. 2016)
6. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov. Termin "humanitarni migrant" označuje osebe, ki izrazijo namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, in osebe z že priznano mednarodno zaščito. (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
5. 12. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Mestne občine Murska Sobota pri zagotavljanju gospodarskih javnih služb ter učinkovitosti poslovanja Vodovoda Murska Sobota in Komunale Murska Sobota pri izvajanju gospodarskih javnih služb. (Sklep izdan: 16. 6. 2015)
24. 11. 2016   Porevizijsko

pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina v letu 2015 (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje. (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za infrastrukturo, družbe Luka Koper, d. d. in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča v letih 2015 in 2016. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti delovanja informacijskega sistema organa upravljanja. (Sklep izdan: 21. 6. 2013)
25. 10. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 11. 10. 2016)
21. 10. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 13. 9. 2016)
23. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 9. 2016)
19. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 30. 8. 2016)
9. 9. 2016Sklep   

Uspešnost revidirancev pri vzpostavitvi pogojev za razvoj JZP in uspešnost doseganja ciljev uvedbe JZP (Sklep izdan: 25. 8. 2016)
6. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ELES, d. o. o. pri pridobivanju informacijske podpore svojemu delovanju. (Sklep izdan: 29. 6. 2016)
12. 7. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000. (Sklep izdan: 17. 6. 2016)
29. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih (Sklep izdan: 1. 6. 2016)
13. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala (brez zdravil) ter učinkovitosti pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 25. 5. 2016)
6. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO, s poudarkom na razdeljevanju sredstev v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 16. 5. 2016)
26. 5. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 12. 5. 2016)
25. 5. 2016Sklep   

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in o pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 21. 4. 2016)
5. 5. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
20. 4. 2016Sklep   

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 17. 3. 2016)
1. 4. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja AKOS v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 10. 3. 2016)
22. 3. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Energetike Ljubljana, d.o.o. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 1. 2. 2016)
11. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost in smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12 2015. (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
1. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letu 2014 in v letu 2015. (Sklep izdan: 8. 1. 2016)
25. 1. 2016Sklep   

Smotrnost poslovanja (Sklep izdan: 18. 8. 2015)
19. 1. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja. (Sklep izdan: 23. 10. 2015)
4. 11. 2015Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti revidiranca pri urejanju področja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; predvsem organizacijsko in kadrovsko urejenost. (Sklep izdan: 16. 10. 2015)
28. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
8. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in uspešnosti poslovanja. (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
7. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenjao učinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju, da IS MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
5. 5. 2015Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja družb v skupini Slovenske železnice. (Sklep izdan: 26. 3. 2015)
9. 4. 2015Sklep   

Oblikovanje in določanje ter nadzor cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
30. 4. 2013Sklep   


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči