najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizije v teku

Revizorke in revizorji računskega sodišča trenutno izvajamo 104 revizij. Več o pomenu oznak v tabeli.
  DATUM ZADNJE SPREMEMBE FAZA REVIZIJE  
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE SKLEP OSNUTEK PREDLOG POROČILO

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
19. 4. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. (Sklep izdan: 8. 4. 2015)
19. 4. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. (Sklep izdan: 8. 4. 2015)
19. 4. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 5. 4. 2017)
18. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe v letih 2014 in 2015 (Sklep izdan: 19. 11. 2015)
14. 4. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Tepanje v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Slovenske Konjice v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
11. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Rogaška Slatina v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
11. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije v letu 2015. (Sklep izdan: 6. 7. 2016)
6. 4. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o smotrnosti obravnave problematike raka prostate. (Sklep izdan: 23. 3. 2017)
5. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 3. 2017)
3. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
31. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 11. 10. 2016)
31. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
31. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 12. 5. 2016)
30. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti učinkovitosti ministrstva pri upravljanju področja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; predvsem organizacijski in kadrovski urejenosti. (Sklep izdan: 16. 10. 2015)
30. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o učinkovitosti zavoda pri pridobivanju enotnega transfuzijskega informacijskega sistema in uspešnosti zavoda pri izvajanju projekta njegove vzpostavitve. (Sklep izdan: 12. 1. 2016)
30. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in o pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 21. 4. 2016)
29. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 17. 3. 2016)
29. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 10. 2016)
27. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 15. 3. 2017)
27. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 12. 7. 2016)
24. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri ohranjanju dediščine s področja športa v okviru muzejske dejavnosti. (Sklep izdan: 17. 12. 2014)
24. 3. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o smotrnosti izvajanja nadzora nad poslovanjem javnih zavodov. (Sklep izdan: 31. 8. 2016)
24. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 9. 3. 2017)
24. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
22. 3. 2017  Predlog 

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
16. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
16. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
15. 3. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
9. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade, ministrstva, občine in družbe Soline pri upravljanju Jernejevega kanala (del Krajinskega parka Sečoveljske soline). (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
9. 3. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
8. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o časovni učinkovitosti državnih nosilcev urejanja prostora pri prostorskem načrtovanju občin. (Sklep izdan: 18. 4. 2016)
7. 3. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
3. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
28. 2. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
23. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
22. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor na področju preprečevanja svetlobnega onesnaževanja. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
16. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
16. 2. 2017Sklep   

Pravilnost in smotrnost poslovanja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Računsko sodišče bo preverilo tudi poslovanje Ministrstva za infrastrukturo in prostor v delu, ki se nanaša na njegove naloge v zvezi s poslovanjem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. (Sklep izdan: 22. 5. 2013)
16. 2. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. (Sklep izdan: 2. 2. 2017)
14. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
13. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2015 (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
10. 2. 2017  Predlog 

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015 (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
31. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev. (Sklep izdan: 6. 1. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev. (Sklep izdan: 16. 3. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev . (Sklep izdan: 16. 3. 2015)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev (Sklep izdan: 19. 11. 2014)
31. 1. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 6. 1. 2017)
18. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
18. 1. 2017Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja občine Ajdovščina na področju pridobivanja in upravljanja s kapitalskimi naložbami. Revidirali bomo pridobitev delnic družbe Mlinotest, živilska industrija, d. d. s strani občine Ajdovščina in ravnanje občine s to kapitalsko naložbo. (Sklep izdan: 3. 1. 2017)
16. 1. 2017Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015 (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
6. 1. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2015. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2014. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
29. 12. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 23. 9. 2015)
27. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 23. 9. 2015)
27. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014. (Sklep izdan: 5. 1. 2016)
27. 12. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2014 (Sklep izdan: 28. 5. 2015)
23. 12. 2016   Porevizijsko

izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade in ministrstva pri vzpostavitvi pogojev poslovanja sklada in vzpostavitvi ter izvajanju nadzora nad poslovanjem sklada ter o uspešnosti poslovanja sklada pri doseganju zastavljenih ciljev poslovanja v letih 2010–2014. (Sklep izdan: 2. 9. 2013)
22. 12. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom od leta 2010 do 31. 12. 2016 in izrek mnenja o smotrnosti delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri zagotavljanju podpore poslovanju od 2015 do 31. 12. 2016 za upravljanje s kmetijskimi zemljišči in kmetijami (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
13. 12. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja bolnišnice v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 11. 2016)
6. 12. 2016Sklep   

pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina v letu 2015 (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje. (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za infrastrukturo, družbe Luka Koper, d. d. in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča v letih 2015 in 2016. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti delovanja informacijskega sistema organa upravljanja. (Sklep izdan: 21. 6. 2013)
25. 10. 2016   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 13. 9. 2016)
23. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 9. 2016)
19. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 30. 8. 2016)
9. 9. 2016Sklep   

Uspešnost revidirancev pri vzpostavitvi pogojev za razvoj JZP in uspešnost doseganja ciljev uvedbe JZP (Sklep izdan: 25. 8. 2016)
6. 9. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ELES, d. o. o. pri pridobivanju informacijske podpore svojemu delovanju. (Sklep izdan: 29. 6. 2016)
12. 7. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000. (Sklep izdan: 17. 6. 2016)
29. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih (Sklep izdan: 1. 6. 2016)
13. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala (brez zdravil) ter učinkovitosti pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 25. 5. 2016)
6. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO, s poudarkom na razdeljevanju sredstev v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 16. 5. 2016)
26. 5. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 12. 5. 2016)
25. 5. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
20. 4. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja AKOS v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 10. 3. 2016)
22. 3. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Energetike Ljubljana, d.o.o. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 1. 2. 2016)
11. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost in smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12 2015. (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
1. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letu 2014 in v letu 2015. (Sklep izdan: 8. 1. 2016)
25. 1. 2016Sklep   

Smotrnost poslovanja (Sklep izdan: 18. 8. 2015)
19. 1. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja. (Sklep izdan: 23. 10. 2015)
4. 11. 2015Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
8. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in uspešnosti poslovanja. (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
7. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenjao učinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju, da IS MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
5. 5. 2015Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja družb v skupini Slovenske železnice. (Sklep izdan: 26. 3. 2015)
9. 4. 2015Sklep   

Oblikovanje in določanje ter nadzor cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
30. 4. 2013Sklep   


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči