najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizije v teku

Revizorke in revizorji računskega sodišča trenutno izvajamo 101 revizij. Več o pomenu oznak v tabeli.
  DATUM ZADNJE SPREMEMBE FAZA REVIZIJE  
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE SKLEP OSNUTEK PREDLOG POROČILO

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 5. 2017)
17. 1. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 1. 2017)
15. 1. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 15. 3. 2017)
15. 1. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 30. 8. 2016)
3. 1. 2018 Osnutek  

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
3. 1. 2018 Osnutek  

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO, s poudarkom na razdeljevanju sredstev v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 16. 5. 2016)
28. 12. 2017   Porevizijsko

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
21. 12. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
21. 12. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letu 2014 in v letu 2015. (Sklep izdan: 8. 1. 2016)
19. 12. 2017 Osnutek  

Izrek mnenja o učinkovitosti izvajanja nabav v letih 2014 do 2017 (Sklep izdan: 7. 12. 2017)
18. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 12. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 12. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 12. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 12. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 27. 11. 2017)
14. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 3. 2017)
13. 12. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja družb v skupini Slovenske železnice. (Sklep izdan: 26. 3. 2015)
11. 12. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za regionalno politiko, in šestih občin na področju regionalnega razvoja v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 23. 11. 2017)
6. 12. 2017Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti obravnave problematike raka prostate. (Sklep izdan: 23. 3. 2017)
28. 11. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o učinkovitosti uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 14. 11. 2017)
27. 11. 2017Sklep   

Smotrnost poslovanja (Sklep izdan: 18. 8. 2015)
20. 11. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 11. 2017)
20. 11. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
20. 11. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
20. 11. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala (brez zdravil) ter učinkovitosti pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 25. 5. 2016)
17. 11. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 10. 2017)
15. 11. 2017Sklep   

Uspešnost revidirancev pri vzpostavitvi pogojev za razvoj JZP in uspešnost doseganja ciljev uvedbe JZP (Sklep izdan: 25. 8. 2016)
14. 11. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja AKOS v letih 2014 in 2015. (Sklep izdan: 10. 3. 2016)
9. 11. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o uspešnosti pri načrtovanju in doseganju ciljev za storitve, programe in druge oblike pomoči v okviru sistema socialnega varstva, ki se nanašajo na varstvo in nego tistih, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. (Sklep izdan: 26. 10. 2017)
7. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Sežana v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Krško v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 24. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 25. 10. 2017)
6. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Marjetice Koper, d. o. o. - s. r. l., od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. (Sklep izdan: 4. 10. 2017)
3. 11. 2017Sklep   

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
30. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. (Sklep izdan: 2. 2. 2017)
25. 10. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
24. 10. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o pravilnosti in uspešnosti poslovanja. (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
23. 10. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o smotrnosti načrtovanja razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov pri Ministrstvu za zdravje v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 4. 10. 2017)
20. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja bolnišnice v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 11. 2016)
20. 10. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 3. 10. 2017)
14. 10. 2017Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti sistema patentnega varstva v Republiki Slove (Sklep izdan: 22. 9. 2017)
4. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti učinkovitosti ministrstva pri upravljanju področja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; predvsem organizacijski in kadrovski urejenosti. (Sklep izdan: 16. 10. 2015)
4. 10. 2017   Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letih 2015 in 2016 (Sklep izdan: 20. 9. 2017)
3. 10. 2017Sklep   

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
29. 9. 2017   Porevizijsko

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Upravne enote Kranj v letu 2016 (Sklep izdan: 5. 9. 2017)
15. 9. 2017Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja. (Sklep izdan: 4. 9. 2017)
15. 9. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 18. 8. 2017)
30. 8. 2017Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti revidirancev pri spremljanju in preprečevanju škode zaradi podlubnikov. (Sklep izdan: 16. 8. 2017)
28. 8. 2017Sklep   

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
2. 8. 2017   Porevizijsko

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 30. 6. 2017)
13. 7. 2017Sklep   

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
10. 7. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
10. 7. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
10. 7. 2017  Predlog 

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
10. 7. 2017  Predlog 

izrek mnenja o učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode. (Sklep izdan: 23. 6. 2017)
5. 7. 2017Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti črpanja sredstev evropske kohezijske politike za dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast v programskem obdobju 2014-2020. (Sklep izdan: 23. 6. 2017)
5. 7. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 21. 6. 2017)
4. 7. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanja s hrano od 1. 1. 2017 do izdaje osnutka revizijskega poročila. (Sklep izdan: 13. 6. 2017)
27. 6. 2017Sklep   

  • izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za področje energetike, pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in
  • izrek mnenja o učinkovitosti pristojnega upravljavca kapitalskih naložb države in Gen energije pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.
(Sklep izdan: 7. 6. 2017)
20. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2015. (Sklep izdan: 9. 5. 2016)
20. 6. 2017   Porevizijsko

izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva. (Sklep izdan: 16. 5. 2017)
9. 6. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti Državne volilne komisije pri pridobivanju in uporabi informacijske podpore za izvajanje svojih nalog. (Sklep izdan: 12. 5. 2017)
23. 5. 2017Sklep   

izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 11. 5. 2017)
23. 5. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 5. 2017)
16. 5. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 4. 5. 2017)
16. 5. 2017Sklep   

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2016 (Sklep izdan: 5. 4. 2017)
18. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Tepanje v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Slovenske Konjice v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
11. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2016 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Rogaška Slatina v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti v letu 2016. (Sklep izdan: 30. 3. 2017)
11. 4. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016. (Sklep izdan: 9. 3. 2017)
24. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 (Sklep izdan: 12. 1. 2017)
24. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 (Sklep izdan: 6. 1. 2017)
18. 1. 2017Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja občine Ajdovščina na področju pridobivanja in upravljanja s kapitalskimi naložbami. Revidirali bomo pridobitev delnic družbe Mlinotest, živilska industrija, d. d. s strani občine Ajdovščina in ravnanje občine s to kapitalsko naložbo. (Sklep izdan: 3. 1. 2017)
16. 1. 2017Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom od leta 2010 do 31. 12. 2016 in izrek mnenja o smotrnosti delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri zagotavljanju podpore poslovanju od 2015 do 31. 12. 2016 za upravljanje s kmetijskimi zemljišči in kmetijami (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
13. 12. 2016Sklep   

pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina v letu 2015 (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
9. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za infrastrukturo, družbe Luka Koper, d. d. in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča v letih 2015 in 2016. (Sklep izdan: 26. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 24. 10. 2016)
7. 11. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 8. 8. 2016)
30. 8. 2016Sklep   

izrek mnenja o učinkovitosti ELES, d. o. o. pri pridobivanju informacijske podpore svojemu delovanju. (Sklep izdan: 29. 6. 2016)
12. 7. 2016Sklep   

Izrek mnenja o smotrnosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih (Sklep izdan: 1. 6. 2016)
13. 6. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 (Sklep izdan: 7. 4. 2016)
20. 4. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnost in smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12 2015. (Sklep izdan: 18. 1. 2016)
1. 2. 2016Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja. (Sklep izdan: 23. 10. 2015)
4. 11. 2015Sklep   

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
8. 10. 2015Sklep   

Izrek mnenjao učinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju, da IS MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
5. 5. 2015Sklep   


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči