najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Ugotoviti ali so bila sredstva subvencije, ki jo je dodelilo MDDSZ, porabljena namensko za ohranitev delovnih mest. (Sklep izdan: 31. 1. 1996)
27. 5. 1996Poročilo

Nadzor uporabe sredstev subvencije po pogodbah številka 29/95 z dne 31.1.1995 in 63/95 z dne 22.3.1995, ki sta ju sklenila Ministrstvo za delo, dru.ino in socialne zadeve in Gradbeno industrijsko podjetje PIONIR p.o. (Sklep izdan: 18. 12. 1995)
27. 5. 1996Poročilo

Revizija porabe finančnih sredstev po pogodbi za leto 1995 z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. (Sklep izdan: 6. 11. 1995)
27. 5. 1996Poročilo

Selektivna revizija dotacij in plačil storitev javnim zavodom in ustanovam v 1995 (Sklep izdan: 31. 8. 1995)
27. 5. 1996Poročilo

Selektivna revizija izplačila materialnih in drugih stroškov v letu 1995 (Sklep izdan: 3. 10. 1995)
21. 5. 1996Poročilo

Nadzor izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom delavcev in funkcionarjev, izplačila po pogodbah o delu, izplačila na podlagi potnih nalogov in uporabe službenih avtomobilov, izplačila preko študentskih servisov. (Sklep izdan: 23. 11. 1995)
10. 5. 1996Poročilo

Pregled zaključnega računa za leto 1994, ki obsega bilanco stanja na dan 31. 12. 1994, bilanco prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1994, finančno poročilo za leto 1994, ker podatki v tem poročilu niso skladni s podatki v zaključnem računu. (Sklep izdan: 5. 12. 1995)
6. 5. 1996Poročilo

V revizijo so zajete območne enote Celje, Kranj, Koper, Velenje, Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in centralna služba v Ljubljani, kar predstavlja 87,6% vseh proračunskih sredstev RZZ za leto 1994. Predmet preiskovanj so bili računovodski izkazi prej navedenih območnih enot, centralne službe in zbirni računovodski izkazi za RZZ za leto 1994.. (Sklep izdan: 19. 10. 1995)
30. 4. 1996Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Kamnik za leto 1995. (Sklep izdan: 7. 2. 1996)
25. 4. 1996Poročilo

Nadzor: izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačil na podlagi pogodb o delu in avtorskih pogodb, izplačil na podlagi potnih nalogov in izplačil preko študentskih servisov. (Sklep izdan: 17. 10. 1995)
23. 4. 1996Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | [159] | 160 | 161 | 162 | 163 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1626 od 1626