najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Nadzor porabe sredstev znanstveno-raziskovalnega projekta pri Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, (Sklep izdan: 29. 6. 1996)
19. 11. 1996Poročilo

Predmet revizije so bili računovodski izkazi: bilanca stanja dne 31.12.1994, izkaz prihodkov, izdatkov in sprememb stanja neto premoženja za obdobje od 1.1. do 31.12.1994, izkaz stanja opredmetenih dolgoročnih sredstev dne 31.12.1994. (Sklep izdan: 27. 10. 1995)
18. 11. 1996Poročilo

Pregled poslovanja v letu 1995 (Sklep izdan: 26. 1. 1996)
7. 11. 1996Poročilo

Nadzor je zajemal pregled poslovanja v letu 1995 in sicer: pregled prihodkov in odhodkov Zavoda za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje; pregled prihodkov in odhodkov gospodarske enote - Obrtne delavnice Rinka; inventuro; sistemizacijo in zaposlene; notranjo organizacijo in število zaprtih oseb; osnovna sredstva. (Sklep izdan: 1. 9. 1995)
24. 10. 1996Poročilo

Nadzor je zajemal pregled poslovanja v letu 1995 in sicer: pregled prihodkov in odhodkov Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor; pregled prihodkov in odhodkov gospodarske enote - Proizvodno podjetje Kozjak; inventuro; sistemizacijo in zaposlene; notranjo organizacijo in število zaprtih oseb; osnovna sredstva. (Sklep izdan: 3. 10. 1995)
24. 10. 1996Poročilo

Revizija primernosti računovodskega sistema in učinkovitosti notranjih kontrol pri Mestni občini Maribor. (Sklep izdan: 30. 8. 1996)
18. 10. 1996Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Postojna za leto 1995 (Sklep izdan: 23. 7. 1996)
11. 10. 1996Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Brežice za leto 1995. (Sklep izdan: 2. 7. 1996)
8. 10. 1996Poročilo

Učinkovitost dela sodišča preko preveritev: zaposlenih in stroškov dela; opremljenosti ter vrste in števila zadev. (Sklep izdan: 4. 10. 1996)
4. 10. 1996Poročilo

Nadzor je zajemal preizkus pravilnosti poslovanja ZZV Ljubljana na naslednjih področjih: sistemizacija in zaposlovanje; izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil; izplačila po pogodbah o delu; izplačila po avtorskih pogodbah; izplačila na podlagi potnih nalogov; izplačila preko .tudentskih servisov. (Sklep izdan: 17. 10. 1995)
3. 10. 1996Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | [159] | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653