najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Pregled zaključnega računa za leto 1994, ki obsega bilanco stanja na dan 31. 12. 1994, bilanco prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1994, finančno poročilo za leto 1994, ker podatki v tem poročilu niso skladni s podatki v zaključnem računu. (Sklep izdan: 5. 12. 1995)
6. 5. 1996Poročilo

V revizijo so zajete območne enote Celje, Kranj, Koper, Velenje, Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in centralna služba v Ljubljani, kar predstavlja 87,6% vseh proračunskih sredstev RZZ za leto 1994. Predmet preiskovanj so bili računovodski izkazi prej navedenih območnih enot, centralne službe in zbirni računovodski izkazi za RZZ za leto 1994.. (Sklep izdan: 19. 10. 1995)
30. 4. 1996Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Kamnik za leto 1995. (Sklep izdan: 7. 2. 1996)
25. 4. 1996Poročilo

Nadzor: izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačil na podlagi pogodb o delu in avtorskih pogodb, izplačil na podlagi potnih nalogov in izplačil preko študentskih servisov. (Sklep izdan: 17. 10. 1995)
23. 4. 1996Poročilo

Revizija plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom delavcev in funkcionarjev, izplačil po pogodbah o delu, izplačil na podlagi potnih nalogov in uporabe službenih avtomobilov ter izplačil preko študentskih servisov (Sklep izdan: 18. 4. 1996)
18. 4. 1996Poročilo

Preskus pravilnosti na naslednjih področjih: izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih; plačevanje delovnih storitev po pogodbah o delu; izplačevanje avtorskih honorarjev; obračunavanje potnih nalogov; plačevanje delovnih storitev preko študentskega servisa. (Sklep izdan: 7. 7. 1995)
15. 4. 1996Poročilo

Predmet nadzora je bila zakonitost rabe proračunskih sredstev in pravilnost izvedbe javnih razpisov glede na določila Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list .t. 26/94 in 40/95) ter izvajanje določil Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list .t. 28/93 in 19/94) v postopku izvedbe celotnega projekta digitalizacije oz. skaniranja geolociranih podatkov. (Sklep izdan: 13. 2. 1996)
11. 4. 1996Poročilo

Selektivna revizija plač, drugih osebnih prejemkov in povračil v zvezi z delom delavcem, izplačila po pogodbah o delu, izplačila na podlagi potnih nalogov in uporabe službenih avtomobilov in izplačila preko študentskih servisov, (Sklep izdan: 29. 3. 1996)
29. 3. 1996Poročilo

Izreči mnenje o pravilnosti poslovanja Višjega sodišča v Mariboru (Sklep izdan: 14. 12. 1995)
22. 3. 1996Poročilo

Inšpekcijski pregled postavk zaključnega računa za leto 1994. (Sklep izdan: 18. 12. 1995)
13. 3. 1996Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | [158] | 159 | 160 | 161 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1610 od 1610