najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj nadzora je podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti postavk v računovodskih izkazih RZZ za leto 1995. (Sklep izdan: 18. 9. 1996)
1. 4. 1997Poročilo

Pregled izgradnje operacijskega bloka in centralne enote za intenzivno medicino v SBC (Sklep izdan: 23. 7. 1996)
26. 3. 1997Poročilo

Preizkus pravilnosti obračunavanja in izplačevanja: plač, plač za čas stavke (21.3. - 12.4.1996), nadomestil, drugih osebnih prejemkov in povračil ter delovnih storitev po pogodbah o delu in avtorskih honorarjev. (Sklep izdan: 19. 11. 1996)
19. 3. 1997Poročilo

Nadzor pravilnosti poslovanja GLK. (Sklep izdan: 7. 3. 1996)
17. 3. 1997Poročilo

Selektivna revizija postopkov prenove vojašnice v Murski Soboti (Sklep izdan: 15. 3. 1997)
15. 3. 1997Poročilo

Upravljanje s stanovanji s ciljem presoje zakonitosti, namembnosti in gospodarnosti pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanji (za funkcionarje in delavce) v letu 1995. (Sklep izdan: 6. 12. 1995)
14. 3. 1997Poročilo

Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in namenskost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, in sicer programov Pospeševanje samozaposlovanja, Subvencije invalidskim podjetjem, Usposabljanje in zaposlovanje invalidov. (Sklep izdan: 8. 10. 1996)
13. 3. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Slovenske Konjice za leto 1995 (Sklep izdan: 12. 4. 1996)
11. 3. 1997Poročilo

Ugotoviti namensko porabo sredstev subvencije za nadomestilo stroškov za ohranitev delovnih mest po pogodbi št. 93/95 z dne 28.4.1995, ki sta jo sklenili MDDSZ in Iskra Semicon. (Sklep izdan: 2. 2. 1996)
3. 3. 1997Poročilo

Cilji nadzora so bili: realizacija priporočil Računskega sodišča, ki so bila podana v predhodnem poročilu, po opravljeni reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1994; ugotovitev ali računovodski izkazi podajajo resnično in realno sliko stanja za poslovno leto 1995; ugotovitev zakonitosti poslovanja Sklada za leto 1995; ocena namembnosti rabe javnih sredstev pri izvajanju nalog Sklada oz. pri sprejemanju posameznih poslovnih odločitev. (Sklep izdan: 14. 11. 1996)
25. 2. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | [155] | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653