najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Ugotoviti namensko porabo sredstev subvencije za nadomestilo stroškov za ohranitev delovnih mest po pogodbi št. 93/95 z dne 28.4.1995, ki sta jo sklenili MDDSZ in Iskra Semicon. (Sklep izdan: 2. 2. 1996)
3. 3. 1997Poročilo

Cilji nadzora so bili: realizacija priporočil Računskega sodišča, ki so bila podana v predhodnem poročilu, po opravljeni reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1994; ugotovitev ali računovodski izkazi podajajo resnično in realno sliko stanja za poslovno leto 1995; ugotovitev zakonitosti poslovanja Sklada za leto 1995; ocena namembnosti rabe javnih sredstev pri izvajanju nalog Sklada oz. pri sprejemanju posameznih poslovnih odločitev. (Sklep izdan: 14. 11. 1996)
25. 2. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Ormož za leto 1995. (Sklep izdan: 24. 5. 1996)
17. 2. 1997Poročilo

Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in namenskost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, in sicer programov Pospeševanje samozaposlovanja, Subvencije invalidskim podjetjem, Usposabljanje in zaposlovanje invalidov. (Sklep izdan: 13. 11. 1996)
15. 2. 1997Poročilo

Nadzor postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za AC odsek Vransko - Blagovica. (Sklep izdan: 26. 7. 1996)
12. 2. 1997Poročilo

Preveriti resničnost in verodostojnost postavk, izkazanih v zaključnem računu proračuna ter pooblastil za spremembe proračunskih odhodkov med letom oz. pridobiti zadostne, ustrezne in zanesljive dokaze, s katerimi bi lahko Računsko sodišče podprlo mnenje, ki ga izreka o zaključnem računu proračuna. (Sklep izdan: 17. 11. 1995)
3. 2. 1997Poročilo

Pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Mesta Ljubljana za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
20. 1. 1997Poročilo

Nadzor je bil opravljen kot preizkus pravilnosti: sistemizacije in zaposlovanja; izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil; plačevanja delovnih storitev po pogodbah o delu; izplačevanja avtorskih honorarjev; obračunavanja potnih nalogov; plačevanja storitev prek študentskega servisa. (Sklep izdan: 30. 11. 1995)
18. 1. 1997Poročilo

Oceniti primernost izvrševanja proračuna in učinkovitost delovanja notranjih kontrol. (Sklep izdan: 12. 4. 1996)
13. 1. 1997Poročilo

Revizija računovodskih izkazov (Sklep izdan: 23. 9. 1996)
9. 1. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | [154] | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1635 od 1635