najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilji revizije so bili revidiranje izkaza stanja in izkaza uspeha ter zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev. (Sklep izdan: 1. 9. 1997)
22. 11. 1997Poročilo

Ugotovitev načina načrtovanja sredstev na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja v kmetijstvu; preveritev pravilnosti in namembnosti porabe sredstev za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih ter preveritev sklenjenih pogodb; prerazporeditve sredstev na proračunski postavki in nadzor nad porabo sredstev. (Sklep izdan: 16. 6. 1997)
13. 11. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Center za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
13. 11. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Brda za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 21. 3. 1997)
11. 11. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Rače - Fram za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 20. 5. 1997)
8. 11. 1997Poročilo

Izrek mnenja o računovodskih izkazih DDC za leto 1995. (Sklep izdan: 26. 4. 1996)
4. 11. 1997Poročilo

Nadzor v obsegu selektivne revizije stroškov dela je obsegal preizkušanje podatkov v zvezi s: plačami; drugimi osebnimi prejemki in povračili; storitvami po pogodbah o delu; avtorskimi pogodbami in izplačila študentskim servisom. (Sklep izdan: 17. 6. 1997)
30. 10. 1997Poročilo

Preveriti normativno ureditev in standarde za investicijsko vzdrževanje in na ta način spoznati sistem investicijskega vzdrževanja objektov, ki ga uporabljajo na MNZ; preveriti zakonito, namensko in gospodarno rabo javnih sredstev; preveriti skladnost oddaje javnih naročil z veljavno zakonodajo; ugotoviti in preveriti odmike od planiranih proračunskih sredstev na postavki 5311. (Sklep izdan: 9. 5. 1997)
28. 10. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Moste - Polje za leto 1994. (Sklep izdan: 25. 7. 1995)
28. 10. 1997Poročilo

Nadzor osebnih prejemkov za čas od 1. januarja 1995 do 31.decembra 1995 in je zajemal pregled: izplačil plač, drugih osebnih prejemkov in povračil delavcev in funkcionarjev; izplačil po pogodbah o delu in pogodbah o avtorskem delu; izplačil na podlagi potnih nalogov in uporabo slu.benih vozil v zasebne namene; izplačil preko .tudentskih servisov in bonitet zaposlenih. (Sklep izdan: 26. 6. 1996)
28. 10. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | [150] | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653