najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Spoznati organizacijo in delovanje UNZ Postojna; ugotoviti obseg materialnega poslovanja in realizacijo planiranih proračunskih postavk; oceniti primernost računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; potrditi zakonitost in verodostojnost proračunskih postavk UNZ Postojna, ki so sestavni del proračuna Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) in sestavni del državnega proračuna. (Sklep izdan: 4. 9. 1997)
22. 1. 1998Poročilo

Revizija poslovanja Urada za priseljevanje in begunce v letih 1994 in 1995-. (Sklep izdan: 31. 1. 1996)
15. 1. 1998Poročilo

Nadzor porabe proračunskih sredstev za izvajanje visokošolske izobraževalne dejavnosti s ciljem preveriti zakonitost, namenskost porabe sredstev ter oceniti gospodarnost porabe sredstev za izvajanje visokošolskega programa. (Sklep izdan: 11. 10. 1996)
7. 1. 1998Poročilo

Cilji revizije so bili revidiranje izkaza stanja in izkaza uspeha ter nadzor nad pravilnostjo poslovanja. (Sklep izdan: 13. 10. 1997)
24. 12. 1997Poročilo

Preveriti zakonitosti, namenske porabe in ocene gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. (Sklep izdan: 5. 5. 1997)
19. 12. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Kanal za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 26. 5. 1997)
18. 12. 1997Poročilo

Ugotoviti zakonitost poslovanja in učinkovitost rabe javnih sredstev DRSC v obsegu porabe sredstev proračunske postavke. (Sklep izdan: 10. 4. 1997)
5. 12. 1997Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti postavk v računovodskih izkazih Sklada za leto 1995. (Sklep izdan: 6. 1. 1997)
28. 11. 1997Poročilo

Revizija računovodskih izkazov za leto 1996 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Sklep izdan: 16. 4. 1997)
28. 11. 1997Poročilo

Ugotoviti ali računovodski izkaz stanja Sklada in izkaz uspeha poslovanja Sklada za leto 1996 podajata resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja na dan 31.12. 1996; način odprave ugotovljenih nepravilnosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1995 ter namenski rabi sredstev v letu 1995 in 1996. (Sklep izdan: 11. 9. 1997)
26. 11. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | [149] | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653