najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Ugotovitev načina načrtovanja sredstev na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja v kmetijstvu; preveritev pravilnosti in namembnosti porabe sredstev za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih ter preveritev sklenjenih pogodb; prerazporeditve sredstev na proračunski postavki in nadzor nad porabo sredstev. (Sklep izdan: 16. 6. 1997)
13. 11. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Center za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
13. 11. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Brda za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 21. 3. 1997)
11. 11. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Rače - Fram za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 20. 5. 1997)
8. 11. 1997Poročilo

Izrek mnenja o računovodskih izkazih DDC za leto 1995. (Sklep izdan: 26. 4. 1996)
4. 11. 1997Poročilo

Nadzor v obsegu selektivne revizije stroškov dela je obsegal preizkušanje podatkov v zvezi s: plačami; drugimi osebnimi prejemki in povračili; storitvami po pogodbah o delu; avtorskimi pogodbami in izplačila študentskim servisom. (Sklep izdan: 17. 6. 1997)
30. 10. 1997Poročilo

Preveriti normativno ureditev in standarde za investicijsko vzdrževanje in na ta način spoznati sistem investicijskega vzdrževanja objektov, ki ga uporabljajo na MNZ; preveriti zakonito, namensko in gospodarno rabo javnih sredstev; preveriti skladnost oddaje javnih naročil z veljavno zakonodajo; ugotoviti in preveriti odmike od planiranih proračunskih sredstev na postavki 5311. (Sklep izdan: 9. 5. 1997)
28. 10. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Moste - Polje za leto 1994. (Sklep izdan: 25. 7. 1995)
28. 10. 1997Poročilo

Nadzor osebnih prejemkov za čas od 1. januarja 1995 do 31.decembra 1995 in je zajemal pregled: izplačil plač, drugih osebnih prejemkov in povračil delavcev in funkcionarjev; izplačil po pogodbah o delu in pogodbah o avtorskem delu; izplačil na podlagi potnih nalogov in uporabo slu.benih vozil v zasebne namene; izplačil preko .tudentskih servisov in bonitet zaposlenih. (Sklep izdan: 26. 6. 1996)
28. 10. 1997Poročilo

Nadzor javnih naročil. (Sklep izdan: 21. 10. 1997)
21. 10. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | [149] | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1642 od 1642