najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilji revizije so bili revidiranje izkaza stanja in izkaza uspeha ter nadzor nad pravilnostjo poslovanja. (Sklep izdan: 13. 10. 1997)
24. 12. 1997Poročilo

Preveriti zakonitosti, namenske porabe in ocene gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. (Sklep izdan: 5. 5. 1997)
19. 12. 1997Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Kanal za leto 1995, 1996 in 1997 s poudarkom na letu 1996. (Sklep izdan: 26. 5. 1997)
18. 12. 1997Poročilo

Ugotoviti zakonitost poslovanja in učinkovitost rabe javnih sredstev DRSC v obsegu porabe sredstev proračunske postavke. (Sklep izdan: 10. 4. 1997)
5. 12. 1997Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti postavk v računovodskih izkazih Sklada za leto 1995. (Sklep izdan: 6. 1. 1997)
28. 11. 1997Poročilo

Revizija računovodskih izkazov za leto 1996 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Sklep izdan: 16. 4. 1997)
28. 11. 1997Poročilo

Ugotoviti ali računovodski izkaz stanja Sklada in izkaz uspeha poslovanja Sklada za leto 1996 podajata resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja na dan 31.12. 1996; način odprave ugotovljenih nepravilnosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1995 ter namenski rabi sredstev v letu 1995 in 1996. (Sklep izdan: 11. 9. 1997)
26. 11. 1997Poročilo

Cilji revizije so bili revidiranje izkaza stanja in izkaza uspeha ter zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev. (Sklep izdan: 1. 9. 1997)
22. 11. 1997Poročilo

Ugotovitev načina načrtovanja sredstev na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja v kmetijstvu; preveritev pravilnosti in namembnosti porabe sredstev za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih ter preveritev sklenjenih pogodb; prerazporeditve sredstev na proračunski postavki in nadzor nad porabo sredstev. (Sklep izdan: 16. 6. 1997)
13. 11. 1997Poročilo

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Center za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
13. 11. 1997Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | [145] | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1610 od 1610