najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
9. 7. 1998Poročilo

Preveritev formalne pravilnosti predloženih poročil in izvajanja določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem posebnega žiro računa, preizkus popolnosti in pravilnosti prikazanih zneskov zbranih in porabljenih sredstev za izvedbo volilne kampanje, preizkus pravilnosti in zakonitosti pridobivanja in porabe sredstev za izvedbo volilne kampanje glede na določila ZVolK in Zakona o političnih stranka, izračun višine delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je po ZVolK upravičena organizatorka volilne kampanje. (Sklep izdan: 19. 1. 1998)
7. 7. 1998Poročilo

Ugotoviti, ali je Ministrstvo opravljalo svoje naloge, ki so določene v Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki se nanašajo na: organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; pravosodno statistiko. (Sklep izdan: 7. 5. 1998)
6. 7. 1998Poročilo

Podati mnenje o: resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov; pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 4. 7. 1997)
2. 7. 1998Poročilo

Nadzor porabe proračunskih sredstev za izvajanje visokošolskega izobraževalnega programa v letu 1996. (Sklep izdan: 31. 1. 1997)
1. 7. 1998Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja občine. (Sklep izdan: 2. 2. 1998)
24. 6. 1998Poročilo

Preveriti zakonitost, namenskost porabe sredstev ter oceniti gospodarnost porabe sredstev za izvajanje visoko.olskega programa na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti. (Sklep izdan: 5. 5. 1997)
18. 6. 1998Poročilo

Preveriti zakonitost, namenskost porabe sredstev ter oceniti gospodarnost porabe sredstev za izvajanje visokošolskega programa na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. (Sklep izdan: 13. 9. 1996)
18. 6. 1998Poročilo

Ugotoviti učinkovitost dela sodišča. (Sklep izdan: 11. 11. 1997)
11. 6. 1998Poročilo

Preveriti formalno pravilnost predloženih poročil; popolnost in točnost podatkov iz vmesnega in zaključnega poročila o volilni kampanji ter ugotoviti ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom. (Sklep izdan: 19. 1. 1998)
27. 5. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | [144] | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1650 od 1650