najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Ugotoviti, ali je Ministrstvo opravljalo svoje naloge, ki so določene v Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki se nanašajo na: organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; pravosodno statistiko. (Sklep izdan: 7. 5. 1998)
6. 7. 1998Poročilo

Podati mnenje o: resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov; pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 4. 7. 1997)
2. 7. 1998Poročilo

Nadzor porabe proračunskih sredstev za izvajanje visokošolskega izobraževalnega programa v letu 1996. (Sklep izdan: 31. 1. 1997)
1. 7. 1998Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja občine. (Sklep izdan: 2. 2. 1998)
24. 6. 1998Poročilo

Preveriti zakonitost, namenskost porabe sredstev ter oceniti gospodarnost porabe sredstev za izvajanje visoko.olskega programa na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti. (Sklep izdan: 5. 5. 1997)
18. 6. 1998Poročilo

Preveriti zakonitost, namenskost porabe sredstev ter oceniti gospodarnost porabe sredstev za izvajanje visokošolskega programa na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. (Sklep izdan: 13. 9. 1996)
18. 6. 1998Poročilo

Ugotoviti učinkovitost dela sodišča. (Sklep izdan: 11. 11. 1997)
11. 6. 1998Poročilo

Preveriti formalno pravilnost predloženih poročil; popolnost in točnost podatkov iz vmesnega in zaključnega poročila o volilni kampanji ter ugotoviti ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom. (Sklep izdan: 19. 1. 1998)
27. 5. 1998Poročilo

Ugotoviti namembnost, gospodarnost in učinkovitost rabe sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 28. 1. 1997)
25. 5. 1998Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti izkazanih podatkov organizatorja volilne kampanje. (Sklep izdan: 16. 1. 1998)
23. 5. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | [143] | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1638 od 1638