najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Sežana za leto 1995, 1996 in 1997, s poudarkom na letu 1996 (Sklep izdan: 4. 7. 1997)
29. 7. 1998Poročilo

Podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov ter o pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 13. 5. 1998)
17. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
13. 7. 1998Poročilo

Spoznati sistem izterjave denarnih (mandatnih) kazni, ki jih izrekajo PUO MNZ; spoznati in oceniti ustreznost predpisanega sistema izterjave denarnih kazni; preveriti skladnost delovanja sistema s predpisi; ugotoviti višino izrecenih denarnih kazni in morebitno problematiko; preučiti, oceniti in preizkusiti delovanje notranjih kontrol, vgrajenih v sistem denarnega kaznovanja. (Sklep izdan: 8. 10. 1997)
10. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
9. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
9. 7. 1998Poročilo

Preveritev formalne pravilnosti predloženih poročil in izvajanja določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem posebnega žiro računa, preizkus popolnosti in pravilnosti prikazanih zneskov zbranih in porabljenih sredstev za izvedbo volilne kampanje, preizkus pravilnosti in zakonitosti pridobivanja in porabe sredstev za izvedbo volilne kampanje glede na določila ZVolK in Zakona o političnih stranka, izračun višine delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je po ZVolK upravičena organizatorka volilne kampanje. (Sklep izdan: 19. 1. 1998)
7. 7. 1998Poročilo

Ugotoviti, ali je Ministrstvo opravljalo svoje naloge, ki so določene v Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki se nanašajo na: organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; pravosodno statistiko. (Sklep izdan: 7. 5. 1998)
6. 7. 1998Poročilo

Podati mnenje o: resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov; pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 4. 7. 1997)
2. 7. 1998Poročilo

Nadzor porabe proračunskih sredstev za izvajanje visokošolskega izobraževalnega programa v letu 1996. (Sklep izdan: 31. 1. 1997)
1. 7. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | [142] | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1635 od 1635