najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj revizije je bil ugotoviti izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih nalog ter preveriti zakonitost in namensko porabo sredstev. (Sklep izdan: 9. 12. 1997)
8. 12. 1998Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti računovodskih ter pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 23. 4. 1998)
7. 12. 1998Poročilo

Ugotoviti, ali je revidirana oseba v letih 1996 in 1997 zakonito, namensko in gospodarno porabila proračunska sredstva. Obenem pa se je preverjalo vodenje poslovne in računovodske dokumentacije za ta sredstva. (Sklep izdan: 11. 3. 1998)
7. 12. 1998Poročilo

Cilji revizije so bili naslednji: preveriti zakonito, namensko in gospodarno porabo sredstev; oceniti primernost računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; ugotoviti morebitno problematiko pri delovanju UE Ribnica. (Sklep izdan: 15. 6. 1998)
4. 12. 1998Poročilo

Revizija postopka in izvedbe javnega razpisa. (Sklep izdan: 20. 9. 1996)
3. 12. 1998Poročilo

Revizija postopka priprave in izvedbe javnega razpisa. (Sklep izdan: 20. 9. 1996)
3. 12. 1998Poročilo

Podati mnenje o računovodskih izkazih in letnem poročilu Filmskega sklada Republike Slovenije za leto 1996 ter mnenje o realizaciji finančnega načrta poslovanja za leto 1997. (Sklep izdan: 30. 3. 1998)
21. 11. 1998Poročilo

Cilj revizije je bil preveriti zakonitost izvajanja programov javnih del in namenskost porabe dodeljenih javnih sredstev ter podati oceno uspe.nosti izvajanja teh programov. (Sklep izdan: 10. 9. 1997)
20. 11. 1998Poročilo

Ugotoviti zakonitost in podati oceno gospodarnosti izvajanja programov javnih del. Obravnavano je bilo izvajanje javnih del - program pomoči na domu za leto 1997. (Sklep izdan: 23. 6. 1998)
11. 11. 1998Poročilo

Poglavitna cilja revizije sta bila: oceniti zakonito in namensko porabo javnih sredstev; oceniti delovanje računovodstva in učinkovitost notranjih kontrol. (Sklep izdan: 15. 6. 1998)
4. 11. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | [141] | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1650 od 1650