najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Preveritev načina odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996; preveritev in presoja računovodskega izkaza uspeha Sklada, v obdobju 1.1.- 31.12.1997, iz vidika zakonitosti poslovanja; podati mnenje ali računovodski izkaz stanja Sklada na dan 31.12.1997 podaja resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja; podati mnenje o poslovanju in izvajanju nalog Sklada za leto 1997. (Sklep izdan: 7. 4. 1998)
14. 8. 1998Poročilo

Cilji revidiranja proračunskih postavk 3430 in 6088 so bili: ugotoviti načrtovanje sredstev; pravilnost in namembnost porabe; prerazporeditve in nadzor nad porabo sredstev. (Sklep izdan: 8. 10. 1997)
9. 8. 1998Poročilo

Revizija je bila usmerjena v: porabo proračunskih sredstev za izvajanje visokošolske izobraževalne dejavnosti v letu 1996 s ciljem preveriti zakonitost in namenskost porabe sredstev ter poslovanje Univerze v Ljubljani v letu 1996. (Sklep izdan: 2. 9. 1997)
30. 7. 1998Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja Občine Sežana za leto 1995, 1996 in 1997, s poudarkom na letu 1996 (Sklep izdan: 4. 7. 1997)
29. 7. 1998Poročilo

Podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov ter o pravilnosti poslovanja Sklada. (Sklep izdan: 13. 5. 1998)
17. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
13. 7. 1998Poročilo

Spoznati sistem izterjave denarnih (mandatnih) kazni, ki jih izrekajo PUO MNZ; spoznati in oceniti ustreznost predpisanega sistema izterjave denarnih kazni; preveriti skladnost delovanja sistema s predpisi; ugotoviti višino izrecenih denarnih kazni in morebitno problematiko; preučiti, oceniti in preizkusiti delovanje notranjih kontrol, vgrajenih v sistem denarnega kaznovanja. (Sklep izdan: 8. 10. 1997)
10. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
9. 7. 1998Poročilo

Revizija prihodkov in odhodkov sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
9. 7. 1998Poročilo

Preveritev formalne pravilnosti predloženih poročil in izvajanja določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem posebnega žiro računa, preizkus popolnosti in pravilnosti prikazanih zneskov zbranih in porabljenih sredstev za izvedbo volilne kampanje, preizkus pravilnosti in zakonitosti pridobivanja in porabe sredstev za izvedbo volilne kampanje glede na določila ZVolK in Zakona o političnih stranka, izračun višine delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je po ZVolK upravičena organizatorka volilne kampanje. (Sklep izdan: 19. 1. 1998)
7. 7. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | [140] | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1618 od 1618