najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj opravljene revizije je bilo preveriti resničnost in verodostojnost računovodskih izkazov Zavoda za leto 1996 (Sklep izdan: 8. 9. 1997)
2. 11. 1998Poročilo

Cilj nadzora je bil ugotoviti zakonitost in namembnost porabe javnih sredstev, ki so bila izplačana iz državnega proračuna v letu 1996. (Sklep izdan: 10. 7. 1997)
29. 10. 1998Poročilo

Pregled strokovnih podlag za odločanje uporabnika proračunskih sredstev, pregled in ocena pogodbenega razmerja med uporabnikom in prejemnikom sredstev Slovenskih železnic d.d. ter pregled realizacije proračunskih postavk v letu 1996. (Sklep izdan: 10. 7. 1997)
16. 10. 1998Poročilo

Cilji revizije so bili naslednji: preveriti zakonito, namensko in gospodarno porabo sredstev; ugotoviti normativno ureditev delovanja UE; oceniti primernost računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; ugotoviti morebitno problematiko pri delovanju upravnih enot. (Sklep izdan: 27. 2. 1998)
2. 10. 1998Poročilo

Podati mnenje o letnem poročilu Filmskega sklada R Slovenije za leto 1996 in o realizaciji finančnega načrta poslovanja za leto 1996. (Sklep izdan: 23. 12. 1997)
2. 10. 1998Poročilo

Preveritev zakonite, namenske in gospodarne porabe javnih sredstev; ocenitev primernosti računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; dajanje priporočil PDT in MNZ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
1. 10. 1998Poročilo

Ugotoviti pravilnost porabe javnih sredstev v GZS. Hkrati je bilo preverjeno, ali poslovna in računovodska dokumentacija zagotavljata sledljivost porabe javnih sredstev v projektih, kjer nastopajo skupaj zasebna in javna sredstva. (Sklep izdan: 25. 5. 1998)
30. 9. 1998Poročilo

Revizija notranjih kontrol in računovodskega sistema ministrstva. (Sklep izdan: 10. 5. 1996)
28. 9. 1998Poročilo

Ugotoviti zakonito in namensko rabo javnih sredstev za leto 1996. V postopku nadzora je bila opravljena preveritev avtorskih pogodb, pogodb o delu, dokumentacije o javnih naročilih in drugih listin, na katerih so temeljila izplačila. (Sklep izdan: 4. 6. 1997)
27. 8. 1998Poročilo

Cilj revizije je bil ugotoviti usklajenost izvajanja programov z zakoni in predpisi ter analizirati uspešnost in ucinkovitost delovanja Republiškega zavoda za zaposlovanje - OE Koper v letih 1995, 1996 in 1997 na področju izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja - javna dela. (Sklep izdan: 20. 11. 1997)
25. 8. 1998Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | [139] | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1619 od 1619