najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Preveritev pravilnosti izvajanja pogodb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, ocenitev tveganja, da so državi zaračunane storitve, ki niso opravljene, oz. niso opravljene v določeni kvaliteti. (Sklep izdan: 8. 10. 1998)
8. 6. 1999Poročilo

Revizija poslovanja Občine Železniki za obdobje 1995 - 1998, s poudarkom na letu 1997 (Sklep izdan: 8. 9. 1998)
1. 6. 1999Poročilo

Selektivna revizija investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 1996 (Sklep izdan: 24. 10. 1997)
22. 5. 1999Poročilo

Revizija poslovanja in gospodarjenja. (Sklep izdan: 10. 11. 1997)
15. 5. 1999Poročilo

Preveritev izvajanja programov socialnovarstvenih pomoči pri Centru za socialno delo Ljubljana Šiška v letih 1995 in 1996 (Sklep izdan: 20. 11. 1997)
13. 5. 1999Poročilo

Cilj revizije je pridobiti zagotovilo, da so bila proračunska sredstva izplačana v skladu s predpisi in da ima proračunski uporabnik vzpostavljen nadzor, ki mu zagotavlja, da so izplačana sredstva tudi namensko porabljena. (Sklep izdan: 5. 3. 1998)
29. 3. 1999Poročilo

Preveritev načrtovanja proračunske postavke na osnovi obrazložitev proračunskih odhodkov v Poročevalcu Državnega zbora in predloženih dokumentov v postopku revidiranja; preveritev vseh faz javnih razpisov za izbor dobavitelja(ev) posipnih materialov, za sezono 1995/1996; preveritev izvajanja nadzora Direkcije nad dobavo, porabo in plačevanjem posipnega materiala. (Sklep izdan: 26. 11. 1997)
22. 3. 1999Poročilo

Ugotoviti, ali je revidirana oseba v letih 1996 in 1997 zakonito, namensko in gospodarno porabila proračunska sredstva. Obenem pa se je preverjalo vodenje poslovne in računovodske dokumentacije za ta sredstva. (Sklep izdan: 15. 10. 1998)
20. 3. 1999Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine. (Sklep izdan: 1. 6. 1998)
17. 3. 1999Poročilo

Oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1996, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna ter presoditi skladnost izvrševanja proračuna z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 5/96) in drugimi podzakonskimi akti. (Sklep izdan: 17. 12. 1997)
3. 3. 1999Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | [134] | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1610 od 1610