najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Revizija pravilnosti poslovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije v letu 1999. Revizijski vprašanji sta bili: ali je Ustavno sodišče pravilno in popolno izkazalo izdatke za leto 1999; ali je Ustavno sodišče izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 6. 6. 2000)
13. 11. 2000Poročilo

Revizijski vprašanji sta bili: Ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo izdatke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 26. 5. 2000)
10. 11. 2000Poročilo

Cilj revizije je bila preveritev pravilnosti poslovanja v letu 1998. Preveritev je zajemala skladnost poslovanja s predpisi, namembnost porabe sredstev, postopke oddaje javnih naročil, skladnost zasedenosti delovnih mest in izpolnjevanja pogojev s sistemizacijo in organizacijo delovnih mest, in delovanje notranjih kontrol. Cilj revizije je bila tudi preveritev smotrnosti poslovanja v letu 1998. Preveritev se je nanašala na gospodarnost poslovanja upravne enote. (Sklep izdan: 13. 3. 2000)
7. 11. 2000Poročilo

Revizija pravilnosti poslovanja ministrstva za leto 1999. Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo odhodke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo sprejeti proračun za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proracuna. (Sklep izdan: 2. 6. 2000)
7. 11. 2000Poročilo

Izdati mnenje o pravilnosti poslovanja Zavoda v letu 1999. (Sklep izdan: 2. 2. 2000)
6. 11. 2000Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o (1) resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov Zavoda za leto 1998 in o (2) skladnosti poslovanja s predpisi. (Sklep izdan: 5. 11. 1999)
3. 11. 2000Poročilo

Podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. (Sklep izdan: 28. 9. 2000)
2. 11. 2000Poročilo

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti porabe proračunskih sredstev glede na višino in namene ter pravilnost knjigovodskega evidentiranja in izkazovanja prihodkov in odhodkov v finančnem poročilu INS za leto 1999. (Sklep izdan: 29. 8. 2000)
30. 10. 2000Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. (Sklep izdan: 16. 8. 2000)
23. 10. 2000Poročilo

Podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. (Sklep izdan: 16. 8. 2000)
23. 10. 2000Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | [128] | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653