najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri projektu KZZ. (Sklep izdan: 25. 7. 2000)
10. 8. 2001Poročilo

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001Poročilo

Podrobnejša seznanitev s poslovanjem organa in njegovim okoljem kontroliranja, preskus sistemov notranjega kontroliranja pri sprostitvi blaga v promet in trošarinah ter ugotovitev, ali je poslovanje v delu, ki se nanaša na ravnanje z zaseženim in prepuščenim blagom, pravilno in smotrno. (Sklep izdan: 2. 10. 2000)
11. 7. 2001Poročilo

Revizija dela poslovanja Občine Ruše za obdobje 1999 - 2000. (Sklep izdan: 12. 5. 2000)
5. 7. 2001Poročilo

Pravilnost poslovanja RTV Slovenija v segmentih aktivne časovne razmejitve in zaloge filmov, javna naročila, pogodbena razmerja, realizacija TV programov ter gospodarnost poslovanja v segmentu pogodbena razmerja. (Sklep izdan: 6. 1. 2001)
2. 7. 2001Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti poslovanja Srednje trgovske šole v Ljubljani v letih 1995 do 1999, predvsem skladnosti izvajanja poslovanja s predpisi o poslovanju. Revizija je bila usmerjena predvsem v preverjanje prihodkov, stroškov ter investicij v šolski prostor in računalniško opismenjevanje. (Sklep izdan: 17. 10. 2000)
20. 6. 2001Poročilo

Preveriti zakonitost in pravilnost, popolnost, resničnost odhodka, merjenje ter predstavitev in razkritje. Kot poseben cilj revizije je bil določen preizkus pravilnosti dodeljevanja proračunskih sredstev javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom, ki so v letu 1999 sodelovali z rudniki v zapiranju (Mežica, Zagorje). (Sklep izdan: 20. 6. 2000)
14. 6. 2001Poročilo

Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo izdatke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 26. 5. 2000)
14. 6. 2001Poročilo

Ugotoviti skladnost izvedenih postopkov prodaje s predpisi ter smotrnost prodaje deležev z vidika ciljev prodaje, vodenja postopkov prodaje in doseženih rezultatov prodaje. (Sklep izdan: 2. 10. 2000)
7. 6. 2001Poročilo

Preveriti zakonitost in pravilnost, popolnost, resničnost odhodka, merjenje ter predstavitev in razkritje. Kot poseben cilj revizije je bil določen preizkus pravilnosti dodeljevanja proračunskih sredstev javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom, ki so v letu 1999 sodelovali z rudniki v zapiranju (Mežica, Zagorje). (Sklep izdan: 8. 5. 2000)
6. 6. 2001Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | [118] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1635 od 1635