najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost postopka prodaje in smotrnost prodaje ter izreči mnenje o tem. (Sklep izdan: 1. 2. 2002)
16. 9. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenega postopka prodaje s predpisi (pravilnost) in smotrnost prodaje ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti prodaje. (Sklep izdan: 1. 2. 2002)
16. 9. 2002Poročilo

Izrek mnenja o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov za leti 2000 in 2001 ter o skladnosti poslovanja agencije s predpisi, ki jih mora spoštovati kot oseba javnega prava. (Sklep izdan: 2. 4. 2002)
9. 9. 2002Poročilo

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002Poročilo

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o računovodskih izkazih Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj za leta 1999, 2000 in 2001 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj v letih 1999, 2000 in 2001. (Sklep izdan: 21. 2. 2002)
3. 9. 2002Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001 (Sklep izdan: 28. 1. 2002)
8. 7. 2002Poročilo

Izreči mnenje o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001. (Sklep izdan: 29. 1. 2002)
1. 7. 2002Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Elesa v letih od 1998 do 2001. (Sklep izdan: 23. 5. 2001)
28. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil preveriti in izreči mnenje o izkazovanju ter skladnosti porabe sredstev proračunske postavke 7000 s predpisi. (Sklep izdan: 12. 2. 2001)
19. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o izvajanju programa zapiranja RSC Mežica in s tem odgovoriti na naslednja temeljna vprašanja: ali so bili načrtovani cilji v programu zapiranja RSC Mežica od leta 1996 dalje realizirani v načrtovanih rokih in v načrtovanem obsegu stroškov, ali je bilo poslovanje RSC Mežica skladno z zakoni in drugimi predpisi in ali so bila sredstva za izvajanje del porabljena gospodarno in ucinkovito. (Sklep izdan: 14. 12. 1999)
17. 6. 2002Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | [114] | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1653 od 1653