najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Cilj revizije je bil preveriti in izreči mnenje o izkazovanju ter skladnosti porabe sredstev proračunske postavke 7000 s predpisi. (Sklep izdan: 12. 2. 2001)
19. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o izvajanju programa zapiranja RSC Mežica in s tem odgovoriti na naslednja temeljna vprašanja: ali so bili načrtovani cilji v programu zapiranja RSC Mežica od leta 1996 dalje realizirani v načrtovanih rokih in v načrtovanem obsegu stroškov, ali je bilo poslovanje RSC Mežica skladno z zakoni in drugimi predpisi in ali so bila sredstva za izvajanje del porabljena gospodarno in ucinkovito. (Sklep izdan: 14. 12. 1999)
17. 6. 2002Poročilo

Izreči mnenje o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov zbornice za leti, ki sta se končali na dan 31. 12. leta 2000 in 2001 v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi ustreznimi predpisi, izreči mnenje o skladnosti poslovanja zbornice s predpisi, ki jih mora spoštovati kot pravna oseba javnega prava, uporabnik enotnega kontnega načrta in izvajalec javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. (Sklep izdan: 21. 1. 2002)
13. 6. 2002Poročilo

Izreka mnenja o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov ter skladnosti poslovanja s predpisi, ki veljajo za in.titut kot posrednega uporabnika državnega proračuna. (Sklep izdan: 28. 11. 2001)
12. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenih postopkov prodaj s predpisi in smotrnost prodaj ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti revidiranih prodaj. (Sklep izdan: 10. 5. 2001)
5. 6. 2002Poročilo

Presoja učinkovitosti in uspešnosti organiziranja ter delovanja STO za uspešno promoviranje slovenskega turizma v obdobju od leta 1996 do vključno leta 2000. (Sklep izdan: 9. 5. 2001)
28. 5. 2002Poročilo

Revizija izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju. (Sklep izdan: 11. 11. 1998)
24. 5. 2002Poročilo

Podati oceno o procesu načrtovanja obnavljanja državnih cest, predvsem o uvrščanju posameznih projektov v finančni načrt; podati oceno o uresničevanju programa obnavljanja državnih cest za leto 2000 ter preveriti pripravo, oddajo, izvajanje in spremljanje posameznih projektov preplastitev in obnov z vidika vodenja in vpliva na varčnost izvedbe. (Sklep izdan: 16. 5. 2002)
24. 5. 2002Poročilo

Cilja revizije sta bila oceniti gospodarnost porabe sredstev za zagotavljanje položaja zaprtih oseb (prostori, oprema, delo in drugo) ter varnost in zavarovanje zavodov, glede na pobege in drugo varovanje zaprtih oseb v letih 1998, 1999 in 2000. (Sklep izdan: 26. 4. 2001)
21. 5. 2002Poročilo

Izreči mnenje o skladnosti poslovanja občine s predpisi v letih 2000 in 2001. (Sklep izdan: 30. 1. 2002)
21. 5. 2002Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | [113] | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1635 od 1635