najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002Poročilo

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o računovodskih izkazih Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj za leta 1999, 2000 in 2001 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj v letih 1999, 2000 in 2001. (Sklep izdan: 21. 2. 2002)
3. 9. 2002Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001 (Sklep izdan: 28. 1. 2002)
8. 7. 2002Poročilo

Izreči mnenje o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001. (Sklep izdan: 29. 1. 2002)
1. 7. 2002Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Elesa v letih od 1998 do 2001. (Sklep izdan: 23. 5. 2001)
28. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil preveriti in izreči mnenje o izkazovanju ter skladnosti porabe sredstev proračunske postavke 7000 s predpisi. (Sklep izdan: 12. 2. 2001)
19. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o izvajanju programa zapiranja RSC Mežica in s tem odgovoriti na naslednja temeljna vprašanja: ali so bili načrtovani cilji v programu zapiranja RSC Mežica od leta 1996 dalje realizirani v načrtovanih rokih in v načrtovanem obsegu stroškov, ali je bilo poslovanje RSC Mežica skladno z zakoni in drugimi predpisi in ali so bila sredstva za izvajanje del porabljena gospodarno in ucinkovito. (Sklep izdan: 14. 12. 1999)
17. 6. 2002Poročilo

Izreči mnenje o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov zbornice za leti, ki sta se končali na dan 31. 12. leta 2000 in 2001 v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi ustreznimi predpisi, izreči mnenje o skladnosti poslovanja zbornice s predpisi, ki jih mora spoštovati kot pravna oseba javnega prava, uporabnik enotnega kontnega načrta in izvajalec javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. (Sklep izdan: 21. 1. 2002)
13. 6. 2002Poročilo

Izreka mnenja o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov ter skladnosti poslovanja s predpisi, ki veljajo za in.titut kot posrednega uporabnika državnega proračuna. (Sklep izdan: 28. 11. 2001)
12. 6. 2002Poročilo

Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenih postopkov prodaj s predpisi in smotrnost prodaj ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti revidiranih prodaj. (Sklep izdan: 10. 5. 2001)
5. 6. 2002Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | [110] | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1610 od 1610