najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizij

 
REVIDIRANEC IN CILJ REVIZIJE
DATUM ZADNJE SPREMEMBE  
POROČILO

Ugotoviti resničnost in točnost podatkov v poročilu KAD o prodaji; pravilnost postopka prodaje ter smotrnosti prodaje. (Sklep izdan: 29. 3. 2004)
29. 3. 2004Poročilo

Podati mnenje o pravilnosti poslovanja s premoženjem PPS v letu 2002 (Sklep izdan: 2. 12. 2003)
10. 3. 2004Poročilo

Podati mnenje o pravilnosti evidentiranja in izkazovanja ter pravilnosti porabe prejetih sredstev iz transferov. (Sklep izdan: 21. 10. 2003)
9. 3. 2004Poročilo

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004Porevizijsko

Izrek mnenja o računovodskih izkazih Galerije za leto 2002 in pravilnosti poslovanja Galerije v letu 2002. (Sklep izdan: 12. 9. 2003)
3. 2. 2004Porevizijsko

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 28. 5. 2003)
29. 1. 2004Porevizijsko

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2002. (Sklep izdan: 25. 9. 2003)
29. 1. 2004Poročilo

Cilj revizije je bil podati mnenje o poslovanju Rudnika Zagorje in s tem odgovoriti na vprašanje, ali je bilo poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, sklepi Vlade Republike Slovenije in usmeritvami, ki jih je moral upoštevati pri poslovanju in ali je bilo njegovo poslovanje gospodarno. (Sklep izdan: 4. 4. 2000)
28. 1. 2004Poročilo

Izrek mnenja o skladnosti s predpisi in izrek mnenja o učinkovitosti v delu poslovanja, ki se nanaša na nabavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala. (Sklep izdan: 21. 2. 2003)
23. 1. 2004Poročilo

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2002. (Sklep izdan: 10. 9. 2003)
15. 1. 2004Poročilo

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | [106] | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih revizij: 1662 od 1662