najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
27. 5. 1996
 
Poročilo
(pdf, 179 KB)
 
21. 5. 1996
 
Poročilo
(pdf, 216 KB)
 
10. 5. 1996
Nadzor izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom delavcev in funkcionarjev, izplačila po pogodbah o delu, izplačila na podlagi potnih nalogov in uporabe službenih avtomobilov, izplačila preko študentskih servisov. 
Poročilo
(pdf, 128 KB)
 
6. 5. 1996
Pregled zaključnega računa za leto 1994, ki obsega bilanco stanja na dan 31. 12. 1994, bilanco prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1994, finančno poročilo za leto 1994, ker podatki v tem poročilu niso skladni s podatki v zaključnem računu. 
Poročilo
(pdf, 246 KB)
 
30. 4. 1996
V revizijo so zajete območne enote Celje, Kranj, Koper, Velenje, Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in centralna služba v Ljubljani, kar predstavlja 87,6% vseh proračunskih sredstev RZZ za leto 1994. Predmet preiskovanj so bili računovodski izkazi prej navedenih območnih enot, centralne službe in zbirni računovodski izkazi za RZZ za leto 1994.. 
Poročilo
(pdf, 200 KB)
 
25. 4. 1996
 
Poročilo
(pdf, 108 KB)
 
23. 4. 1996
Nadzor: izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačil na podlagi pogodb o delu in avtorskih pogodb, izplačil na podlagi potnih nalogov in izplačil preko študentskih servisov. 
Poročilo
(pdf, 163 KB)
 
18. 4. 1996
Revizija plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom delavcev in funkcionarjev, izplačil po pogodbah o delu, izplačil na podlagi potnih nalogov in uporabe službenih avtomobilov ter izplačil preko študentskih servisov 
Poročilo
(pdf, 154 KB)
 
15. 4. 1996
Preskus pravilnosti na naslednjih področjih: izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih; plačevanje delovnih storitev po pogodbah o delu; izplačevanje avtorskih honorarjev; obračunavanje potnih nalogov; plačevanje delovnih storitev preko študentskega servisa. 
Poročilo
(pdf, 691 KB)
 
11. 4. 1996
Predmet nadzora je bila zakonitost rabe proračunskih sredstev in pravilnost izvedbe javnih razpisov glede na določila Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list .t. 26/94 in 40/95) ter izvajanje določil Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list .t. 28/93 in 19/94) v postopku izvedbe celotnega projekta digitalizacije oz. skaniranja geolociranih podatkov. 
Poročilo
(pdf, 105 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | [203] | 204 | 205 | 206 | 207 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2061 od 2061