najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
15. 3. 1997
Selektivna revizija postopkov prenove vojašnice v Murski Soboti 
 
14. 3. 1997
Upravljanje s stanovanji s ciljem presoje zakonitosti, namembnosti in gospodarnosti pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanji (za funkcionarje in delavce) v letu 1995. 
Poročilo
(pdf, 91 KB)
 
13. 3. 1997
Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in namenskost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, in sicer programov Pospeševanje samozaposlovanja, Subvencije invalidskim podjetjem, Usposabljanje in zaposlovanje invalidov. 
Poročilo
(pdf, 135 KB)
 
11. 3. 1997
Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Slovenske Konjice za leto 1995 
Poročilo
(pdf, 133 KB)
 
3. 3. 1997
Ugotoviti namensko porabo sredstev subvencije za nadomestilo stroškov za ohranitev delovnih mest po pogodbi št. 93/95 z dne 28.4.1995, ki sta jo sklenili MDDSZ in Iskra Semicon. 
Poročilo
(pdf, 130 KB)
 
25. 2. 1997
Cilji nadzora so bili: realizacija priporočil Računskega sodišča, ki so bila podana v predhodnem poročilu, po opravljeni reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1994; ugotovitev ali računovodski izkazi podajajo resnično in realno sliko stanja za poslovno leto 1995; ugotovitev zakonitosti poslovanja Sklada za leto 1995; ocena namembnosti rabe javnih sredstev pri izvajanju nalog Sklada oz. pri sprejemanju posameznih poslovnih odločitev. 
Poročilo
(pdf, 128 KB)
 
17. 2. 1997
Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Občine Ormož za leto 1995. 
Poročilo
(pdf, 129 KB)
 
15. 2. 1997
Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in namenskost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, in sicer programov Pospeševanje samozaposlovanja, Subvencije invalidskim podjetjem, Usposabljanje in zaposlovanje invalidov. 
Poročilo
(pdf, 121 KB)
 
12. 2. 1997
Nadzor postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za AC odsek Vransko - Blagovica. 
Poročilo
(pdf, 89 KB)
 
3. 2. 1997
Preveriti resničnost in verodostojnost postavk, izkazanih v zaključnem računu proračuna ter pooblastil za spremembe proračunskih odhodkov med letom oz. pridobiti zadostne, ustrezne in zanesljive dokaze, s katerimi bi lahko Računsko sodišče podprlo mnenje, ki ga izreka o zaključnem računu proračuna. 
Poročilo
(pdf, 745 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | [197] | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2066 od 2066