najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
16. 10. 1998
Pregled strokovnih podlag za odločanje uporabnika proračunskih sredstev, pregled in ocena pogodbenega razmerja med uporabnikom in prejemnikom sredstev Slovenskih železnic d.d. ter pregled realizacije proračunskih postavk v letu 1996. 
Poročilo
(pdf, 133 KB)
 
2. 10. 1998
Cilji revizije so bili naslednji: preveriti zakonito, namensko in gospodarno porabo sredstev; ugotoviti normativno ureditev delovanja UE; oceniti primernost računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; ugotoviti morebitno problematiko pri delovanju upravnih enot. 
Poročilo
(pdf, 150 KB)
 
2. 10. 1998
Podati mnenje o letnem poročilu Filmskega sklada R Slovenije za leto 1996 in o realizaciji finančnega načrta poslovanja za leto 1996. 
Poročilo
(pdf, 230 KB)
 
1. 10. 1998
Preveritev zakonite, namenske in gospodarne porabe javnih sredstev; ocenitev primernosti računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; dajanje priporočil PDT in MNZ. 
Poročilo
(pdf, 196 KB)
 
30. 9. 1998
 
Poročilo
(pdf, 161 KB)
 
28. 9. 1998
Revizija notranjih kontrol in računovodskega sistema ministrstva. 
Poročilo
(pdf, 149 KB)
 
27. 8. 1998
Ugotoviti zakonito in namensko rabo javnih sredstev za leto 1996. V postopku nadzora je bila opravljena preveritev avtorskih pogodb, pogodb o delu, dokumentacije o javnih naročilih in drugih listin, na katerih so temeljila izplačila. 
Poročilo
(pdf, 163 KB)
 
25. 8. 1998
Cilj revizije je bil ugotoviti usklajenost izvajanja programov z zakoni in predpisi ter analizirati uspe.nost in ucinkovitost delovanja Republi.kega zavoda za zaposlovanje - OE Koper v letih 1995, 1996 in 1997 na podrocju izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja - javna dela. 
Poročilo
(pdf, 536 KB)
 
21. 8. 1998
Oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1995, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna, ter presoditi skladnost izkazanih računovodskih izkazov z zaključnim računom, ki se predloži Državnemu zboru RS. 
Poročilo
(pdf, 505 KB)
 
14. 8. 1998
Preveritev načina odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996; preveritev in presoja računovodskega izkaza uspeha Sklada, v obdobju 1.1.- 31.12.1997, iz vidika zakonitosti poslovanja; podati mnenje ali računovodski izkaz stanja Sklada na dan 31.12.1997 podaja resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja; podati mnenje o poslovanju in izvajanju nalog Sklada za leto 1997. 
Poročilo
(pdf, 143 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | [186] | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2088 od 2088