najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
29. 3. 1999
Cilj revizije je pridobiti zagotovilo, da so bila proračunska sredstva izplačana v skladu s predpisi in da ima proračunski uporabnik vzpostavljen nadzor, ki mu zagotavlja, da so izplačana sredstva tudi namensko porabljena. 
Poročilo
(pdf, 105 KB)
 
22. 3. 1999
Preveritev načrtovanja proračunske postavke na osnovi obrazložitev proračunskih odhodkov v Poročevalcu Državnega zbora in predloženih dokumentov v postopku revidiranja; preveritev vseh faz javnih razpisov za izbor dobavitelja(ev) posipnih materialov, za sezono 1995/1996; preveritev izvajanja nadzora Direkcije nad dobavo, porabo in plačevanjem posipnega materiala. 
Poročilo
(pdf, 140 KB)
 
20. 3. 1999
Ugotoviti, ali je revidirana oseba v letih 1996 in 1997 zakonito, namensko in gospodarno porabila proračunska sredstva. Obenem pa se je preverjalo vodenje poslovne in računovodske dokumentacije za ta sredstva. 
Poročilo
(pdf, 153 KB)
 
17. 3. 1999
Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine. 
Poročilo
(pdf, 299 KB)
 
3. 3. 1999
Oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1996, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna ter presoditi skladnost izvrševanja proračuna z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 5/96) in drugimi podzakonskimi akti. 
Poročilo
(pdf, 846 KB)
 
26. 2. 1999
Ugotoviti zakonitost in podati oceno gospodarnosti izvajanja programa javnih del. 
Poročilo
(pdf, 224 KB)
 
17. 2. 1999
Oceniti zakonitost, gospodarnost in namembnost porabe sredstev proračunskih postavk v letu 1996. 
Poročilo
(pdf, 176 KB)
 
9. 2. 1999
Ugotoviti zakonitost in podati oceno gospodarnosti izvajanja programov javnih del. 
Poročilo
(pdf, 277 KB)
 
15. 1. 1999
Revizija računovodskih izkazov 
Poročilo
(pdf, 230 KB)
 
15. 1. 1999
Revizija je bila usmerjena v dodeljevanje proračunskih sredstev in izvajanje pogodbe o financiranju Evropskega meseca kulture Ljubljana 1997, s ciljem preveriti pravilnost dodelitve sredstev za izvedbo projekta in izvajanje pogodbe. 
Poročilo
(pdf, 157 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | [180] | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2066 od 2066