najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
4. 9. 2002
Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 
Poročilo
(pdf, 387 KB)
 
3. 9. 2002
Cilja revizije sta bila izrek mnenja o računovodskih izkazih Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj za leta 1999, 2000 in 2001 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj v letih 1999, 2000 in 2001. 
Poročilo
(pdf, 219 KB)
 
8. 7. 2002
Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001 
Poročilo
(pdf, 195 KB)
 
1. 7. 2002
Izreči mnenje o pravilnosti poslovanja občine v letih 2000 in 2001. 
Poročilo
(pdf, 219 KB)
 
28. 6. 2002
Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Elesa v letih od 1998 do 2001. 
Poročilo
(pdf, 833 KB)
 
19. 6. 2002
Cilj revizije je bil preveriti in izreči mnenje o izkazovanju ter skladnosti porabe sredstev proračunske postavke 7000 s predpisi. 
Poročilo
(pdf, 206 KB)
 
17. 6. 2002
Cilj revizije je bil podati mnenje o izvajanju programa zapiranja RSC Mežica in s tem odgovoriti na naslednja temeljna vprašanja: ali so bili načrtovani cilji v programu zapiranja RSC Mežica od leta 1996 dalje realizirani v načrtovanih rokih in v načrtovanem obsegu stroškov, ali je bilo poslovanje RSC Mežica skladno z zakoni in drugimi predpisi in ali so bila sredstva za izvajanje del porabljena gospodarno in ucinkovito. 
Poročilo
(pdf, 311 KB)
 
13. 6. 2002
Izreči mnenje o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov zbornice za leti, ki sta se končali na dan 31. 12. leta 2000 in 2001 v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi ustreznimi predpisi, izreči mnenje o skladnosti poslovanja zbornice s predpisi, ki jih mora spoštovati kot pravna oseba javnega prava, uporabnik enotnega kontnega načrta in izvajalec javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 
Poročilo
(pdf, 177 KB)
 
12. 6. 2002
Izreka mnenja o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov ter skladnosti poslovanja s predpisi, ki veljajo za in.titut kot posrednega uporabnika državnega proračuna. 
Poročilo
(pdf, 244 KB)
 
5. 6. 2002
Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenih postopkov prodaj s predpisi in smotrnost prodaj ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti revidiranih prodaj. 
Poročilo
(pdf, 311 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | [155] | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2062 od 2062