najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv revizijskih poročil

DATUM IZDAJE NASLOV POROČILA IN CILJ REVIZIJE DOKUMENTI
13. 6. 2002
Izreči mnenje o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov zbornice za leti, ki sta se končali na dan 31. 12. leta 2000 in 2001 v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi ustreznimi predpisi, izreči mnenje o skladnosti poslovanja zbornice s predpisi, ki jih mora spoštovati kot pravna oseba javnega prava, uporabnik enotnega kontnega načrta in izvajalec javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 
Poročilo
(pdf, 177 KB)
 
12. 6. 2002
Izreka mnenja o resničnosti in popolnosti računovodskih izkazov ter skladnosti poslovanja s predpisi, ki veljajo za in.titut kot posrednega uporabnika državnega proračuna. 
Poročilo
(pdf, 244 KB)
 
5. 6. 2002
Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenih postopkov prodaj s predpisi in smotrnost prodaj ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti revidiranih prodaj. 
Poročilo
(pdf, 311 KB)
 
28. 5. 2002
Presoja učinkovitosti in uspešnosti organiziranja ter delovanja STO za uspešno promoviranje slovenskega turizma v obdobju od leta 1996 do vključno leta 2000. 
Poročilo
(pdf, 359 KB)
 
24. 5. 2002
Revizija izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju. 
Poročilo
(pdf, 187 KB)
 
24. 5. 2002
Podati oceno o procesu načrtovanja obnavljanja državnih cest, predvsem o uvrščanju posameznih projektov v finančni načrt; podati oceno o uresničevanju programa obnavljanja državnih cest za leto 2000 ter preveriti pripravo, oddajo, izvajanje in spremljanje posameznih projektov preplastitev in obnov z vidika vodenja in vpliva na varčnost izvedbe. 
Poročilo
(pdf, 244 KB)
 
21. 5. 2002
Cilja revizije sta bila oceniti gospodarnost porabe sredstev za zagotavljanje položaja zaprtih oseb (prostori, oprema, delo in drugo) ter varnost in zavarovanje zavodov, glede na pobege in drugo varovanje zaprtih oseb v letih 1998, 1999 in 2000. 
Poročilo
(pdf, 517 KB)
 
21. 5. 2002
Izreči mnenje o skladnosti poslovanja občine s predpisi v letih 2000 in 2001. 
Poročilo
(pdf, 175 KB)
 
17. 5. 2002
Ugotoviti, ali sistem nabav blaga in storitev večjih vrednosti deluje učinkovito. 
Poročilo
(pdf, 398 KB)
 
14. 5. 2002
V reviziji smo si zastavili dve vprašanji: 1. ali KC celovito in popolno opredeli in utemelji svoje potrebe in vodi postopke izbire dobaviteljev in izvajalcev tako, da je zagotovljena izbira najugodnejših ponudnikov ter 2. ali KC zagotavlja učinkovit nadzor izvajanja pogodb. 
Poročilo
(pdf, 396 KB)
 

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | [152] | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | naslednja stran


Išči po arhivu

Revidiranec ali ključna beseda
(npr. Mestna občina Ljubljana, potni stroški, 1112345/03-01)

 Najdi
Izpis po tipu revidiranca

 Najdi
Izpis po cilju revizije

 Najdi
Izpis po letu

 Najdi
Izpis po regiji

 Najdi
Število izbranih poročil: 2025 od 2025