najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novice


16. 4. 2018

Evropsko računsko sodišče (ECA) je objavilo razpis za nagrado za raziskave na področju revidiranja v javnem sektorju za leto 2018. Nagrada ECA 2018 je odprta za akademike in raziskovalce, ki so objavili pregledane članke, ocene ali pisne teze, ki temeljijo na teoretičnih ali empiričnih študijah, povezanih ...

6. 4. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost izvajanja ukrepov za racionalizacijo poslovanja Premogovnika Velenje v obdobju od leta 2013 do leta 2015. Premogovnik Velenje je bil pri izvedbi ukrepov učinkovit zgolj v omejenem obsegu. Premogovnik Velenje v letih 2013 in 2014 kljub izvedenim aktivnostim ...

3. 4. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mengeš v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere ...

29. 3. 2018

Naslovnica poročilaPredsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel je 29. 3. 2018 predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu predal poročilo o delu računskega sodišča za leto 2017 in v pogovoru z njim izpostavil ključne rezultate prejšnjega leta, še posebej pa je omenil revizije, ki sledijo trajnostnim smernicam. ...

27. 3. 2018

Predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel se od 26. do 28. marca 2018 udeležuje ustanovnega zasedanja Zveze revizorjev in drugih dogodkov v okviru tedna antikorupcije in integritete na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na povabilo slednje je v svojem nastopu pred predstavniki ...

23. 3. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Ig v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere ...

21. 3. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hoče - Slivnica v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, ...

14. 3. 2018

Naslovnica revizijskega poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Rogatec v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče ...

13. 3. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom. Pri nabavah v vrednosti 101.207 evrov je ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, pri najemu poslovnih ...

12. 3. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trzin v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

27. 2. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja, ker frekvenčnega pasu 800 MHz ni podelila pravočasno, za leto 2015 pa je predlagala previsoke tarife. V predlogu tarif za leti 2014 in 2015 tudi ...

22. 2. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti doseganja ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016 (v nadaljevanju: obdobje, na katero se nanaša revizija). Za revidiranca sta bila določena Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) ...

19. 2. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo, katere cilj je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o političnih strankah ...

13. 2. 2018

V začetku meseca je bila objavljena raziskava nevladne organizacije IBP (International Budget Partnership) o preglednosti proračunskih procesov (Open Budget Survey), ki si jo lahko podrobneje ogledate na povezavi https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/downloads/#full-report. Predstavitev ...

9. 2. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Vodice v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

31. 1. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je UKC Ljubljana za leti 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo, da je za približno 70 milijonov evrov zdravstvenega materiala ter medicinske opreme nabavil v nasprotju Zakonom o javnem naročanju. Pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo je bil UKC Ljubljana ...

29. 1. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Komenda pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih ...

29. 1. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Brežice pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih ...

22. 1. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Kanal ob Soči pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih ...

22. 1. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih ...

28. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, ...

28. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je nepravilno načrtovala odhodke po namenih, zaposlenim in direktorju neupravičeno izplačala za 7.031 ...

27. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Markovci v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče ...

22. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je že leta 2013 prvič revidiralo poslovanje Ministrstva za zdravje pri izvajanju projekta eZdravje in izreklo mnenje, da ministrstvo pri tem ni bilo uspešno. V ponovni reviziji je računsko sodišče preverilo nadaljevanje izvajanja projekta eZdravje, in sicer pri ministrstvu in Nacionalnem ...

21. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke DROT - za razvoj v letu 2016. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke DROT - za razvoj v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o političnih ...

20. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o političnih strankah ...

13. 12. 2017

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Nova ljudska stranka Slovenije v letu 2016. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o političnih ...

13. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenija za vedno v letu 2016. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenija za vedno v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o ...

11. 12. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cerkvenjak v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

8. 12. 2017

Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo učinkovito pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Republika Slovenija je ena izmed redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga je v letu 2007 tudi pravno uredila s sprejemom ...


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči
 
  
Novice

Arhiv novic

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December