najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novice


15. 3. 2017

Naslovnica RPRačunsko sodišče je v reviziji smotrnosti poslovanja izreklo mnenje, da v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. Za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), ...

9. 3. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Občine Piran in družbe Soline pri upravljanju Kanala Sv. Jerneja (Jernejev kanal) v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015. Računsko sodišče meni, da v obdobju, na katero se nanaša ...

28. 2. 2017

RSRS naslovnicaRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitosti ravnanja Vlade Republike Slovenije in ministrstev z nepremičninami, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje, v letu 2014 in v prvih devetih mesecih leta 2015. Menimo, da Vlada Republike Slovenije in ministrstva niso bili učinkoviti pri zagotavljanju nepremičnin ...

16. 2. 2017

naslovnica poročilaRačunsko sodišče meni, da sta bila Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za promet, v letih 2011 in 2012 le delno uspešna pri vzpostavitvi sistema procesov, ki so bili usmerjeni k temu, da bi bile predpisane naloge agencije dobro izvedene. Agencija ni bistveno ...

31. 1. 2017

Računsko sodišče je o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013 štirim bolnišnicam izreklo mnenje s pridržkom, in sicer Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošni bolnišnici Trbovlje, Splošni bolnišnici Brežice in Bolnišnici ...

30. 12. 2016

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trebnje v letu 2014 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Celjskim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker za nabavo zdravil v skupnem znesku 23.445.757 evrov niso izvedle ustreznega postopka oddaje javnega naročila, kar je v nasprotju s predpisi ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Mestnim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker v razpisni dokumentaciji niso določile ustreznih meril za izbiro dobaviteljev zdravil v znesku 1.900.135 evrov in dobaviteljev zdravil ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Gorenjskim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker v postopku oddaje javnega naročila zdravil v znesku 25.028.479 evrov niso določile ustreznih meril za izbiro dobavitelja, posameznega ...

23. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom, ker je zavod zaradi nepravilnosti pri določanju osnovnih plač ter napredovanjih izplačal zaposlenim za 12.816 evrov preveč ter jim nepravilno ...

22. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) in Ministrstva za infrastrukturo ter uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pri zagotavljanju ...


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči
 
  
Novice

Arhiv novic

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December