najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novice


16. 8. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2016. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2016 pa je bilo izrečeno predvsem zaradi nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja in izplačila ...

7. 8. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, ...

27. 7. 2018

Naslovnica poročilaV reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 je največ napak v splošnem delu posledica napačno izkazanega prenosa sredstev na račun Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo in Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ...

19. 7. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Solčava in družbe LOGARSKA DOLINA, d. o. o. v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina v letu 2015, in Občini Solčava izreklo negativno mnenje, družbi LOGARSKA DOLINA, d. o. o. pa mnenje s pridržkom. ...

11. 7. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Braslovče v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče ...

5. 7. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti, učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. za leti 2014 in 2015. Glede pravilnosti poslovanja DUTB je računsko sodišče izreklo negativno mnenje, o smotrnosti poslovanja pa je izreklo mnenje, da je bilo poslovanje ...

4. 7. 2018

Evropsko računsko sodišče je konec junija v imenu Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih institucij EU objavilo pregled dela revizorjev s področja revidiranja javnih sredstev po Evropski uniji v zvezi z ukrepi za boj proti brezposelnosti mladih in spodbujanje njihovega vključevanja na trg delovne sile. ...

19. 6. 2018

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike za Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast v programskem obdobju 2014–2020 v obdobju od 1. 1. 2015 ...

6. 6. 2018

V teh dneh v Budimpešti poteka letni sestanek predsednikov vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav Višegrajske skupine V4+2, ki se ga redno udeležuje tudi Računsko sodišče RS. Teme 25. srečanja so osredotočene na aktivnosti VRI v povezavi s cilji trajnostnega razvoja − oceno institucionalnih zmogljivosti ...

6. 6. 2018

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: družba Slovenske železnice) na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice, v letih 2013 in 2014. Računsko sodišče meni, da poslovanje družbe Slovenske železnice ...

25. 5. 2018

Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016. O pravilnosti poslovanja v letu 2016 je zavodu izreklo mnenje s pridržkom, saj je bila pokojnina v posameznih primerih nepravilno odmerjena in izplačana, ker zavod ...

21. 5. 2018

Računsko sodišče Republike Slovenije tako z revizijami in drugim delovanjem kot tudi v širšem mednarodnem kontekstu opozarja na globalne izzive in z njimi povezane trende v smislu porabe javnega denarja v prihodnosti. Zavedati se je potrebno, da bodo negativne posledice spreminjajočega se okolja s seboj ...

15. 5. 2018

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in vodja kabineta dr. Dijana Možina Zupanc se 14. in 15. maja 2018 udeležujeta konference na visoki ravni, ki jo organizira vrhovna revizijska institucija Bolgarije v okviru predsedovanja Svetu EU. Naslov konference, ki se odvija v Sofiji in na kateri je prisotnih ...

9. 5. 2018

Od 9. do 11. maja 2018 bo na Malti potekal bilateralni sestanek, v okviru katerega bosta predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in malteški generalni revizor Charles Deguara podpisala sporazum o sodelovanju med obema institucijama. Malteški in slovenski predsednik vrhovnih revizijskih institucij ...

9. 5. 2018

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Kungota v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December