najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novice


20. 4. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Loški Potok v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

19. 4. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Cerkno v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. O pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014, je ...

19. 4. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Tržič v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. O pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014, je ...

19. 4. 2017

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Sevnica v delu, ki se nanaša na financiranje izdajanja občinskih glasil in objave v medijih, ter Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil, v letih ...

6. 4. 2017

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je 6. 4. 2017 predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu predal Letno poročilo Računskega sodišča RS za leto 2016 in ob tem poudaril, da je bilo leto 2016 za računsko sodišče zelo pomembno, saj smo z nekaterimi revizijami, predvsem v bančnem sektorju, osvetlili ...

6. 4. 2017

Naslovnica poročila RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije v letu 2015 in izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve delovnopravne in plačne zakonodaje (nepravilno napredovanje, nepravilna povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ...

5. 4. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Straža v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

27. 3. 2017

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Poljčane v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

15. 3. 2017

Naslovnica RPRačunsko sodišče je v reviziji smotrnosti poslovanja izreklo mnenje, da v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. Za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), ...

9. 3. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Občine Piran in družbe Soline pri upravljanju Kanala Sv. Jerneja (Jernejev kanal) v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015. Računsko sodišče meni, da v obdobju, na katero se nanaša ...

28. 2. 2017

RSRS naslovnicaRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitosti ravnanja Vlade Republike Slovenije in ministrstev z nepremičninami, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje, v letu 2014 in v prvih devetih mesecih leta 2015. Menimo, da Vlada Republike Slovenije in ministrstva niso bili učinkoviti pri zagotavljanju nepremičnin ...

16. 2. 2017

naslovnica poročilaRačunsko sodišče meni, da sta bila Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za promet, v letih 2011 in 2012 le delno uspešna pri vzpostavitvi sistema procesov, ki so bili usmerjeni k temu, da bi bile predpisane naloge agencije dobro izvedene. Agencija ni bistveno ...

31. 1. 2017

Računsko sodišče je o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013 štirim bolnišnicam izreklo mnenje s pridržkom, in sicer Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošni bolnišnici Trbovlje, Splošni bolnišnici Brežice in Bolnišnici ...


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči
 
  
Novice

Arhiv novic

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December