najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novice


14. 9. 2017

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel se je odzval povabilu generalnega državnega revizorja Nacionalnega revizijskega urada Malte Charlesa Deguare in se je od 11. do 13. septembra 2017 mudil na uradnem obisku na Malti. Pogovori so bili usmerjeni v skupno delovanje tako na bilateralnem ...

11. 9. 2017

Naslovnica RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mozirje v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

6. 9. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o. v delu, ki se nanaša na nabavo blaga in storitev ter izvajanje investicij v obdobju od leta 2013 do leta 2015. V tem obdobju je Energetika Ljubljana oddala 815 javnih naročil v skupni vrednosti 98 milijonov ...

5. 9. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče meni, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nista bila učinkovita pri ohranjanju dediščine s področja športa. Vlada Muzeja za šport ni ustanovila na ustreznih pravnih podlagah, ni določila pristojnosti za financiranje muzeja in ni v celoti izvajala ...

24. 8. 2017

Računsko sodišče je izreklo pozitivni mnenji o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije za leto 2014 in za leto 2015. Računsko sodišče je ugotovilo, da je Modra zavarovalnica, ki v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Prvi pokojninski sklad, v letih 2014 in 2015 ...

16. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2015. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2015 je predvsem posledica nepravilnosti pri odločanju o pravici do povračila stroškov zdravljenja in nabave medicinskih pripomočkov ...

16. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2015, razen o izkazovanju dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih ...

9. 8. 2017

Naslovnica RPRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. ...

4. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke LTD - Toni Dragar - Lista Za vse generacije v letu 2016, katere cilj je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom ...

2. 8. 2017

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in pravilnost izvršitve državnega proračuna v letu 2016. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, dve vladni službi (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Urad Vlade ...

14. 7. 2017

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti dodeljevanja sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, katere cilj je bil izrek mnenja o učinkovitosti urada pri dodeljevanju sredstev organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije v letu 2015. ...

7. 7. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: zavod) pri pridobitvi novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema in uspešnosti zavoda pri izvajanju projekta njegove vzpostavitve v obdobju od 1. 1. 2009 do vključno ...

4. 7. 2017

Predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel se na povabilo ruskih kolegov mudi na delovnem obisku od 3. do 5. julija 2017 v Moskvi. Osrednji del obiska so pogovori s predsednico Ruske komore Ruske federacije Tatjano A. Golikovo, v okviru katerih sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju med obema institucijama, ...


  
Prosim, da me o spremembah
na tej strani obveščate po elektronski pošti

 O obveščanju
e-naslov   Naroči
 
  
Novice

Arhiv novic

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December