najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (avgust 2017)


24. 8. 2017

Računsko sodišče je izreklo pozitivni mnenji o pravilnosti poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije za leto 2014 in za leto 2015. Računsko sodišče je ugotovilo, da je Modra zavarovalnica, ki v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Prvi pokojninski sklad, v letih 2014 in 2015 ...

16. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2015. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2015 je predvsem posledica nepravilnosti pri odločanju o pravici do povračila stroškov zdravljenja in nabave medicinskih pripomočkov ...

16. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2015, razen o izkazovanju dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih ...

9. 8. 2017

Naslovnica RPRačunsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. ...

4. 8. 2017

Naslovnica poročilaRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke LTD - Toni Dragar - Lista Za vse generacije v letu 2016, katere cilj je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom ...

2. 8. 2017

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in pravilnost izvršitve državnega proračuna v letu 2016. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, dve vladni službi (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Urad Vlade ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December