najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (december 2016)


30. 12. 2016

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trebnje v letu 2014 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Celjskim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker za nabavo zdravil v skupnem znesku 23.445.757 evrov niso izvedle ustreznega postopka oddaje javnega naročila, kar je v nasprotju s predpisi ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Mestnim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker v razpisni dokumentaciji niso določile ustreznih meril za izbiro dobaviteljev zdravil v znesku 1.900.135 evrov in dobaviteljev zdravil ...

27. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je Gorenjskim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil ZZZS v letu 2014, ker v postopku oddaje javnega naročila zdravil v znesku 25.028.479 evrov niso določile ustreznih meril za izbiro dobavitelja, posameznega ...

23. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom, ker je zavod zaradi nepravilnosti pri določanju osnovnih plač ter napredovanjih izplačal zaposlenim za 12.816 evrov preveč ter jim nepravilno ...

22. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) in Ministrstva za infrastrukturo ter uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pri zagotavljanju ...

22. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, ...

22. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mirna v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ...

16. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Trbovlje v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. O pravilnosti poslovanja Občine Trbovlje v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 ...

16. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Žiri v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. O pravilnosti poslovanja Občine Žiri v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014, ...

15. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Laško v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. O pravilnosti poslovanja Občine Laško v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014, ...

15. 12. 2016

Računsko sodišče Republike Slovenije je na podlagi 24.b člena Zakona o političnih strankah (ZPolS) izvedlo revizije pravilnosti poslovanja v letu 2015 pri strankah Piratska stranka Slovenije, Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja in Zveza za Primorsko – ZZP. Cilj revizije pravilnosti poslovanja ...

6. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja šestih občin (Občina Ajdovščina, Občina Brežice, Občina Cerknica, Občina Idrija, Občina Medvode in Občina Ribnica) v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec do 31. 12. 2014. Glede pravilnosti poslovanja občin v delu, ...

5. 12. 2016

RSRSRačunsko sodišče je v reviziji preverilo uspešnost in učinkovitost poslovanja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 tako, da je iskalo odgovor na vprašanje: ali Republika Slovenija ustrezno načrtuje ter učinkovito in uspešno izvaja ukrepe v zvezi ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December