najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (december 2015)


22. 12. 2015

Računsko sodišče Republike Slovenije je 22. 12. 2015 na novinarski konferenci predstavilo težave, ki jih je zaznalo na področju zadolževanja občin, tudi v povezavi z ustanavljanjem oziroma nakupi deležev v obstoječih gospodarskih družbah. Bistvene ugotovitve in stališča Računskega sodišča Republike ...

22. 12. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Štore v delu, ki se nanaša na zadolževanje in pravne posle, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2014 ter stanje dolga na 31. 12. 2013 in 31. 10. 2014, in Občini Štore izreklo negativno mnenje. Občina se je ...

22. 12. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Litija v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, ustanovitev in upravljanje gospodarskih družb ter zadolževanje, in Občini Litija izreklo negativno mnenje. ...

21. 12. 2015

Vabimo vas na novinarsko konferenco Računskega sodišča RS, ki bo v torek, 22. 12. 2015, ob 10. 30, v prostorih računskega sodišča. Na novinarski konferenci bosta predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in vrhovna državna revizorka mag. Mojca Planinšek predstavila: Mnenje o javnofinančnem vprašanju ...

21. 12. 2015

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Kranj v letu 2012 v delu, ki se nanaša na upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke, zadolževanje, projekte javno-zasebnega partnerstva ter ...

16. 12. 2015

Računsko sodišče je Javni agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za pravilnost poslovanja v letih 2011 in 2012 izreklo mnenje s pridržkom zlasti zaradi nepravilnosti pri razvrstitvi vodstvenih delovnih mest, izbiri izvajalcev storitev, izdaji odločb in določanju izredne ...

3. 12. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri ravnanju z izrabljenimi vozili v letih 2012 in 2013 – ugotovilo je, da ministrstvi pri tem nista bili učinkoviti. V reviziji je računsko sodišče preverilo, ali sta ministrstvi ...

2. 12. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo uspešnost in učinkovitost uvedbe celovite rešitve informacijskega sistema logistike in kadrov na Ministrstvu za obrambo v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2014. Preverjalo je, ali je načrtovanje projekta uvedbe celovite rešitve informacijskega sistema logistike in kadrov ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December