najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (julij 2015)


28. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Miren - Kostanjevica v delu, ki se nanaša na zadolževanje in pravne posle, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, v obdobju od leta 2009 do leta 2013 in stanje dolga na 31. 12. 2013. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine ...

24. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in pravilnost izvršitve proračuna v letu 2014. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, ministrstva in nekatere vladne službe. Leto 2014 je zaznamovala znatna rast prihodkov proračuna, ki ji je ...

22. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo uspešnost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje, in Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: Eko sklad), pri doseganju ciljev porabe sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb, z izvedbo javnega ...

21. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Osnovne šole Vič za leto 2013 izreklo mnenje s pridržkom. Šola ni vodila ustreznih evidenc, povezanih z opravljanjem dela, ni pridobila soglasij k zaposlitvam ter avtorskim in podjemnim pogodbam, v nekaterih pogodbah o zaposlitvi ni določila plačnega razreda, ...

15. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljevanju: ministrstvo), in direkcije, ki je kot organ v sestavi ministrstva upravljavec državnih cest (v nadaljevanju: direkcija), pri modernizaciji cestne in železniške infrastrukture na 3.a razvojni osi ...

13. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je v reviziji smotrnosti poslovanja Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) izreklo mnenje, da ministrstvo ni bilo uspešno pri pripravi in izvedbi Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni ...

8. 7. 2015

Računsko sodišče je izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja ŠENT - Slovenskega združenja za duševno zdravje v letu 2013, saj je ugotovilo za 18.451 evrov previsoka izplačila regresa za letni dopust in jubilejne nagrade zaposlenim ter nepravilnosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi. Združenje ...

7. 7. 2015

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo učinkovitost delovanja aplikacije SAPPrA pri zagotavljanju podpore k ciljem in rezultatom usmerjenemu proračunskemu procesu v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014. Revizijo je izvedlo pri Ministrstvu za finance (v nadaljevanju: ministrstvo). V ta namen je proučilo zahteve ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December