najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (december 2013)


31. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2011, ki ga je od 1. 1. do 2. 10. 2011 upravljala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana in od 3. 10. do 31. 12. 2011 Modra zavarovalnica, d. d., Ljubljana. ...

31. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije v letu 2010, ki ga je upravljala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana. Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije je ločeno premoženje, nastalo z zamenjavo lastniških ...

24. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja GEN energije, d. o. o., Krško (v nadaljevanju: GEN energija) pri prodaji električne energije. Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja GEN energije pri prodaji električne energije v letih od 2009 do 2011. Računsko sodišče ...

24. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od leta 2009 do leta 2011. Center šolskih in obšolskih dejavnosti upravlja z 22 domovi in mladinskim prenočiščem Ptuj, ki so v lasti države. Cilj revizije je bil izrek mnenja o smotrnosti gospodarjenja ...

20. 12. 2013

Predsednik računskega sodišča RS Tomaž Vesel je na mesto vrhovne državne revizorke, pristojne za vodenje oddelka za revizije izvajalcev gospodarskih javnih služb za 9-letni mandat imenoval mag. Majo Bilbijo. Mag. Maja Bilbija je zaprisegla v petek, 20. 12. 2013. Maja Bilbija je diplomantka Ekonomske ...

20. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo uspešnost izvajanja projekta eZdravje – nacionalnega načrta za informatizacijo zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: projekt eZdravje) na Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) v obdobju od 1. 1. 2004 do 26. 9. 2013. V reviziji je ...

19. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana pri prenosu sredstev v upravljanje zunanjim upravljavcem in reodkupu vrednostnih papirjev. Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti Slovenske odškodninske družbe, d. d., ...

9. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je sprejelo Strategijo Računskega sodišča Republike Slovenije od leta 2014 do leta 2020. Strategija zajema vse ključne dejavnike, ki bodo vplivali na delo računskega sodišča v obdobju, ki ga opredeljujejo strateški razvojni dokumenti Slovenije in Večletni finančni okvir Evropske unije ...

9. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo izkoriščenost raziskovalne opreme v letu 2011 in prvi polovici leta 2012, ki je bila financirana ali sofinancirana iz državnega proračuna in/ali proračuna Evropske unije, ne glede na to, kdaj je bila sofinancirana. Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost uporabe raziskovalne ...

6. 12. 2013

Torek, 10. 12. 2013 ob 10.00 uri Državni zbor RS, veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana ŠTUDIJSKI OBISK DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel bo imel pozdravni nagovor ob študijskem obisku delegacije Republike Srbije, v kateri bodo člani Parlamenta, ...

6. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja in uspešnosti izvajanja nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011. Javni zavod Triglavski narodni park je ustanovila Republika Slovenija za upravljanje Triglavskega narodnega parka. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja ...

5. 12. 2013

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) pri ustanovitvi gospodarskih družb v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. V okviru glavnega revizijskega vprašanja, ali je občina z ustanovitvijo gospodarskih družb ravnala uspešno, je računsko sodišče preverjalo, ali ...

4. 12. 2013

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel in generalni direktor Policije Stanislav Veniger sta podpisala Sporazum o medsebojnem sodelovanju med institucijama. Z leve: generalni direktor Policije Stanislav Veniger in predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel Namen sporazuma je okrepiti ...

3. 12. 2013

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Naklo v letu 2011. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ...

2. 12. 2013

Predsednik računskega sodišča RS Tomaž Vesel je dosedanjega drugega namestnika predsednika Zorana Mladenoviča za 9-letno mandatno dobo imenoval na mesto vrhovnega državnega revizorja, pristojnega za vodenje oddelka za revidiranje državnega proračuna. Vrhovni državni revizor Mladenovič (levo) in predsednik ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December