najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (oktober 2012)


30. 10. 2012

Četrtek, 8. 11. 2012, ob 9.00 uri Državni zbor RS, Šubičeva 4, velika dvorana na Tomšičevi, Ljubljana SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC in ODBORA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN OKOLJE Predsednik računskega sodišča dr. Igor Šoltes z namestnikoma Tomažem Veselom in Zoranom Mladenovičem ...

25. 10. 2012

Četrtek, 25. 10. 2012 ob 14.00 uri Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana OKROGLA MIZA: PASTI NEPREMIŠLJENEGA SPREJEMANJA ZAKONODAJE PO NUJNIH IN SKRAJŠANIH POSTOPKIH IN POSLEDICE ZA NACIONALNI SISTEM INTEGRITETE Dr. Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, bo sodeloval ...

24. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti ureditve in izvajanja dejavnosti distribucije zemeljskega plina in toplote na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj) v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2010 pri MO Kranj in družbi Domplan, d. d., Kranj (v nadaljevanju: družba ...

23. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo uspešnost uveljavljanja k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) pri načrtovanju, spremljanju in poročanju o izvajanju nalog ter doseganju zastavljenih ciljev na podprogramu 130301 Politična diplomacija ...

22. 10. 2012

RSRSŠtevilka: 321-3/2011/92 Datum: 22. 10. 2012 Računsko sodišče Republike Slovenije na podlagi enajstega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču1 in 42. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 izdaja SPOROČILO ZA JAVNOST O UKREPIH ZOPER Javni zavod Kobilarna Lipica Ime in naslov ...

17. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Mežica v letu 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ...

15. 10. 2012

Četrtek, 18. 10. 2012, ob 9.00 uri Državni zbor RS, Šubičeva 4, veliki salon, Ljubljana 14. SEJA KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC Namestnik predsednika Zoran Mladenovič in vrhovni državni revizor Samo Jereb se bosta udeležila seje Komisije, na kateri bodo člani obravnavali poročili računskega sodišča ...

15. 10. 2012

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Postojna v letu 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Postojna v letu 2010 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi ...

15. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Radovljica v letu 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica (v nadaljevanju: občina) v letu 2010 izreklo negativno mnenje, ker občina ...

12. 10. 2012

Vrhovni revizijski instituciji Slovenije in Albanije sta med uradnim obiskom delegacije VRI Albanije aprila 2012 pod vodstvom predsednika dr. Bujarja Leskaja podpisali sporazum o sodelovanju. Sporazum o sodelovanju temelji na pristojnostih obeh vrhovnih revizijskih institucij, kot je navedeno v nacionalni ...

12. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) ter Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) izvedlo revizijo dveh interventnih ukrepov s področja ohranjanja obstoječih delovnih mest, in sicer ukrepa Delno subvencioniranje ...

12. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in Zavoda za šport Republike Slovenije Planica (v nadaljevanju: zavod Planica) pri izgradnji Nordijskega centra Planica (v nadaljevanju: NC Planica). Cilj revizije je bil izrek mnenja ...

11. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Slovenska Bistrica v delu, ki se nanaša na ustanovitev stavbne pravice do 31. 12. 2011. Cilja revizije sta bila izreka mnenj o: pravilnosti dela poslovanja občine, ki se nanaša na ustanovitev stavbnih pravic do 31. 12. 2011, in ...

11. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Lenart v delu, ki se nanaša na ustanovitev stavbnih pravic do 30. 9. 2010. Cilja revizije sta bila izreka mnenj o: pravilnosti dela poslovanja občine, ki se nanaša na ustanovitev stavbnih pravic do 30. 9. 2010, in smotrnosti dela ...

10. 10. 2012

Svet Evrope je organiziral Svetovni forum za demokracijo (World Forum for Democracy) v Strasbourgu. Več sto udeležencev je prisluhnilo številnim temam foruma z naslovom Demokracija: med starimi vzori in novimi stvarnostmi. Svoje prispevke so imeli visoki politični predstavniki, ministri, predsedniki, ...

5. 10. 2012

Svet Evrope prireja Svetovni forum za demokracijo (World Forum for Democracy), ki bo v Strasbourgu potekal med 5. in 11. oktobrom 2012. Več sto udeležencev bo prisluhnilo številnim temam foruma, ki nosi naslov Demokracija: med starimi vzori in novimi stvarnostmi. Svoje prispevke bodo imeli visoki politični ...

5. 10. 2012

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o ureditvi razmerij med javnim zavodom Kobilarna Lipica in družbo Lipica Turizem, d. o. o. v obdobju od leta 2007 do konca leta 2010 , ocenilo, da je bilo ravnanje: Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlade) in javnega zavoda Kobilarna Lipica (v nadaljevanju: ...

5. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste Slovenske demokratske stranke – SDS za predčasne volitve poslancev v državni zbor v letu 2011, ki jo je organizirala Slovenska demokratska stranka. Cilj revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov ...

4. 10. 2012

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob izdaji porevizijskega poročila o popravljalnih ukrepih Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Kobilarne Lipica. Računsko sodišče je namreč na podlagi revizije smotrnosti razmejevanja ...

3. 10. 2012

Četrtek, 4. 10. 2012, ob 9.00 uri Državni zbor RS, Šubičeva 4, velika dvorana na Tomšičevi, Ljubljana 13. SEJA KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC Predsednik dr. Igor Šoltes se bo udeležil seje Komisije, na kateri bodo člani obravnavali poročilo računskega sodišča o Učinkovitosti priprave proračunov Republike ...

3. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SLS Radovana Žerjava – Slovenska ljudska stranka za predčasne volitve poslancev v državni zbor v letu 2011, ki jo je organizirala Slovenska ljudska stranka. Cilj revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih ...

3. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Liste Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija za predčasne volitve poslancev v državni zbor v letu 2011, ki jo je organizirala stranka Pozitivna Slovenija. Cilj revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov ...

3. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Državljanske liste Gregorja Viranta za predčasne volitve poslancev v državni zbor v letu 2011, ki jo je organiziralo Društvo za boljše upravljanje države – Lista Virant. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti ...

1. 10. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011, ki obsega splošni del in posebni del proračuna. Revidirali smo tudi zbirno bilanco stanja državnega proračuna na dan 31. 12. 2011. Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa in ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December