najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (marec 2012)


30. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor za zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski ...

30. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje društva Združenje v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije za zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu ...

30. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje društva Združenje v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Cilja revizije sta bila ...

29. 3. 2012

Na delovnem obisku na računskem sodišču se v četrtek, 29. 3. 2012 mudi štiričlanska delegacija Vrhovne revizijske institucije Črne gore, ki jim bodo člani senata, namestnika predsednika Tomaž Vesel in Zoran Mladenovič, svetovalke in namestnik vrhovnega državnega revizorja predstavili revizijsko metodologijo, ...

29. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ki od 10. 2. 2012 nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in h kateremu so se pridružila delovna področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na okolje (v nadaljevanju: ...

27. 3. 2012

Torek, 27. marec 2012, ob 18.00 uri Kristalna palača, Ljubljana Predsednik Računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes se bo udeležil okrogle mize z naslovom Zelene tehnologije - strošek ali naložba v konkurenčnost, ki jo organizira časnik Delo. Na dogodku bodo spregovorili o gospodarskih priložnostih, ki ...

27. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo smotrnost načrtovanja in izvajanja izgradnje devetih gospodarsko-razvojnih logističnih središč (v nadaljevanju: gospodarska središča) v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2009. Revizijo smo izvedli na Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), Ministrstvu za gospodarstvo, ...

26. 3. 2012

Torek, 27. marec 2012, ob 14.00 uri (predviden zaključek ob 15.15) Računsko sodišče RS, sejna soba, 5. nadstropje, Slovenska 50, Ljubljana Devetčlanska delegacija Nadzornega odbora češkega Parlamenta pod vodstvom Vojtěcha Filipa, predsednika odbora, se bo v Sloveniji mudila na delovnem obisku. Prvi ...

26. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo smotrnost načrtovanja in izvedbe prodaje kapitalske naložbe v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba SIJ) v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2010. Revidiranca sta bila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) in Ministrstvo ...

24. 3. 2012

V soboto, 24. 3. 2012, so se na dveh divjih odlagališčih med vasema Kalce - Naklo in Veliko Mraševo v občini Krško, predsednik računskega sodišča dr. Igor Šoltes, namestnik predsednika Zoran Mladenovič, vrhovna državna revizorja mag. Valenka Suhadolnik in Samo Jereb ter vodja kabineta predsednika mag. ...

23. 3. 2012

Sobota, 24. 3. 2012, odlagališče med vasema Kalce - Naklo in Veliko Mraševo Udeležba predsednika računskega sodišča dr. Igorja Šoltesa, namestnika predsednika Zorana Mladenoviča in vrhovnih državnih revizorjev mag. Valenke Suhadolnik in Sama Jereba z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem ...

21. 3. 2012

Predsednik računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes je danes v Državnem zboru RS predsedniku dr. Gregorju Virantu predal Letno poročilo računskega sodišča 2011. Ob tem je izpostavil ključne rezultate dela, in sicer je računsko sodišče v letu 2011 izvajalo 217 revizij (76 več kot leto poprej) in na tej ...

20. 3. 2012

Sreda, 21. 3. 2012 ob 11.00 uri fototermin ob 11.15 skupna izjava Državni zbor RS, Šubičeva 4, preddverje velike dvorane, Ljubljana PREDAJA LETNEGA POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA RS ZA LETO 2011 PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA Predsednik računskega sodišča dr. Igor Šoltes bo jutri predsedniku državnega zbora ...

19. 3. 2012

Člani senata računskega sodišča, predsednik dr. Igor Šoltes, namestnika Tomaž Vesel in Zoran Mladenovič ter vrhovna državna revizorka dr. Tina Eržen so se v petek, 16. marca 2012 udeležili skupne seje Komisije za nadzor javnih financ in Odbora za zadeve Evropske unije, na kateri so člani obravnavali ...

19. 3. 2012

Ponedeljek, 19. 3. 2012, ob 11.00 uri Računsko sodišče, učilnica, 2. nadstropje, Slovenska cesta 50, Ljubljana PREDSTAVITEV POSEBNEGA POROČILA ECA Član Evropskega računskega sodišča mag. Milan M. Cvikl bo imel na Računskem sodišču RS predstavitev Posebnega poročila ECA "Ali se s kontrolo carinskega ...

16. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), ki se nanaša na porabo sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu 2010. O pravilnosti dela poslovanja zavoda v letu 2010, ki se nanaša na pravilnost ...

15. 3. 2012

Uvodoma je zbrane udeležence iz sedemindvajsetih pomurskih občin nagovoril župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš, ki je takšno obliko sodelovanja med računskim sodiščem in lokalnimi skupnostmi ocenil kot pozitivno. Predsednik Računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes je dejal, da so regijski posveti ...

12. 3. 2012

Sreda, 14. 3. 2012, ob 10.00 uri Dvorana št. 1 Pomurskega sejma, Cesta na Stadion 2, Gornja Radgona OSMI REGIJSKI POSVET RAČUNSKEGA SODIŠČA Z OBČINAMI in NOVINARSKA KONFERENCA Računsko sodišče Republike Slovenije in Občina Gornja Radgona prirejata regijski posvet z župani, direktorji občinskih uprav ...

9. 3. 2012

Računsko sodišče Republike Slovenije in Občina Gornja Radgona prirejata regijski posvet z župani, direktorji občinskih uprav oziroma s pristojnimi za področje financ občin Pomurja na temo problematike razpolaganja z javnimi financami v lokalnih skupnostih. Gre za osmi posvet računskega sodišča, ki je ...

9. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje Slovenske ljudske stranke za zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski kampanji ter ...

9. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Krščanski socialisti Slovenije za zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski ...

8. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Socialni demokrati za zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski kampanji ter ...

7. 3. 2012

Predsednik računskega sodišča dr. Igor Šoltes ter namestnik Zoran Mladenovič, vrhovna državna revizorka mag. Valenka Suhadolnik s sodelavci ter namestnica vrhovne državne revizorke Helena Jenko se udeležujejo 1. redne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri člani obravnavajo revizijski poročili ...

7. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Zares − socialno liberalni za zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski kampanji ...

7. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Liberalna demokracija Slovenije za zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski ...

6. 3. 2012

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo ravnanja mestnih občin Murska Sobota, Ljubljana in Nova Gorica z nepremičnim premoženjem v letih 2007-2010. Odhodki za pridobivanje nepremičnega premoženja občin kažejo trend zniževanja tako v absolutnem znesku kot v relativnem deležu v vseh odhodkih občin. ...

6. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) je revidiralo urejenost področja občin v Republiki Sloveniji, da bi izreklo mnenje o obstoječem sistemu lokalne samouprave v delu, ki se nanaša na občine. Zastavilo si je vprašanje, ali so občine uspešne pri zadovoljevanju potreb ...

6. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Nova Gorica v delu, ki se nanaša na prodaje in menjave zemljišč v letih od 2007 do 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne občine Nova Gorica v letih od 2007 do 2010 v delu, ki se nanaša na prodaje in ...

6. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Murska Sobota v delu, ki se nanaša na prodaje in menjave zemljišč v letih od 2007 do 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne občine Murska Sobota v letih od 2007 do 2010 v delu, ki se nanaša na prodaje ...

6. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na prodaje in menjave zemljišč v letih od 2007 do 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne občine Ljubljana v letih od 2007 do 2010 v delu, ki se nanaša na prodaje in menjave ...

5. 3. 2012

Ponedeljek, 5. 3. 2012, pričetek ob 10.00 uri Državni svet, dvorana, Šubičeva 4, Ljubljana POSVET O VOLITVAH V SLOVENIJI IN O MOŽNIH IZBOLJŠAVAH VOLILNEGA POSTOPKA V SKLADU S PRIPOROČILI OVSE/ODIHR Na povabilo Evropskega središča Maribor in Državnega sveta RS se bo predsednik Računskega sodišča RS dr. ...

5. 3. 2012

PREČNA REVIZIJA PRAVILNOSTI POSLOVANJA TREH MESTNIH OBČIN PRI PRODAJI IN MENJAVI ZEMLJIŠČ in REVIZIJA UREJENOSTI PODROČJA OBČIN V REPUBLIKI SLOVENIJI Vabimo vas na novinarsko konferenco ob izdaji novih revizijskih poročil: prečne revizije pravilnosti poslovanja treh mestnih občin pri prodaji in menjavi ...

5. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov Instituta ''Jožef Stefan'', Ljubljana (v nadaljevanju: institut). Cilj revizije je bil podati mnenje o računovodskih izkazih instituta za leto 2009. Pri revidiranju pravilnosti evidentiranja in izkazovanja podatkov v računovodskih izkazih instituta ...

4. 3. 2012

Ponedeljek, 5. 3. 2012, pričetek ob 10.00 uri Državni svet, dvorana, Šubičeva 4, Ljubljana POSVET O VOLITVAH V SLOVENIJI IN O MOŽNIH IZBOLJŠAVAH VOLILNEGA POSTOPKA V SKLADU S PRIPOROČILI OVSE/ODIHR Na povabilo Evropskega središča Maribor in Državnega sveta RS se bo predsednik Računskega sodišča RS dr. ...

2. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje Slovenske ljudske stranke za zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski kampanji ter izrek ...

2. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje Slovenske ljudske stranke za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih ...

1. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Socialni demokrati za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih ...

1. 3. 2012

RSRSRačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje stranke Liberalna demokracija Slovenije za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December