najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (avgust 2010)


31. 8. 2010

Računsko sodišče je revidiralo smotrnost poslovanja Vlade, Ministrstva za finance, SOD in KAD pri neodplačnem prenosu, nakupu in prodaji kapitalske naložbe v delež družbe Splošna plovba d. o. o., Portorož. Ugotovili smo, da sta bila Vlada in Ministrstvo za finance neučinkovita pri prenosu te naložbe ...

30. 8. 2010

Torek, 31. avgust 2010, ob 11.00 uri Računsko sodišče RS, Ljubljana, Slovenska 50, V. nadstropje NOVINARSKA KONFERENCA: PRODAJA DELNIC DRUŽBE SPLOŠNA PLOVBA, D.O.O., PORTOROŽ Računsko sodišče RS bo predstavilo ugotovitve revizijskega poročila o smotrnosti poslovanja pri neodplačnem prenosu, nakupu in ...

25. 8. 2010

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost črpanja sredstev evropskega proračuna iz programskega obdobja 2004–2006. Revizija se je nanašala na obdobje od leta 2004 do 30. 6. 2009. Uspešnost Slovenije pri črpanju evropskih sredstev je računsko sodišče ugotavljalo za sredstva, ki so na voljo (odobrene pravice) ...

24. 8. 2010

Uveljavljanje k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa za računsko sodišče predstavlja pomemben izziv pri revidiranju, obenem pa je tudi ena od priložnosti izvrševanja svetovalne vloge pri uveljavljanju novega modela upravljanja v javnem sektorju. Da bi vzpostavilo ustrezne strokovne ...

18. 8. 2010

Predsednik Računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes je včeraj sprejel delegacijo Nacionalnega centra za državno notranjo revizijo Gruzije pod vodstvom direktorja Levana Churadzeja, ki se v Sloveniji mudi na delovnem obisku. Center je bil ustanovljen maja letos, zato želi njegovo vodstvo pridobiti kar največ ...

18. 8. 2010

Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v letu 2008. Revidiralo je bilanco stanja na dan 31. 12. 2008 in izkaz prihodkov in odhodkov od 1. 1. do 31. 12. 2008. Pregledalo je tudi pravilnost porabe namenskih sredstev, ...

13. 8. 2010

Torek in sreda, 17. - 18. avgust 2010, pričetek ob 10.00 uri Računsko sodišče RS, Ljubljana, Slovenska 50, sejna soba, V. nadstropje Delovni obisk delegacije Gruzije - Nacionalni center za državno notranjo revizijo Predsednik Računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes bo sprejel delegacijo Nacionalnega centra ...

10. 8. 2010

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost obračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve in vodnega povračila za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 8. 2009 na Ministrstvu za okolje in prostor in v Holdingu Slovenske elektrarne. Obema revidirancema smo ...

5. 8. 2010

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Vransko v letu 2008 v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, odhodke občine in zadolževanje. Občina ima trinajst ožjih delov občine (trško skupnost in dvanajst vaških skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava. Območje ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December