najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (julij 2010)


30. 7. 2010

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Škocjan v letu 2008 v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, odhodke občine in zadolževanje. Občina ima šest ožjih delov, ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava. Območje občine obsega devetintrideset naselij in ima 3.223 prebivalcev. ...

27. 7. 2010

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost Ministrstva za promet pri uveljavljanju k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa v letih 2008 in 2009 pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora prometa. Osredotočilo se je na izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora prometa v okviru podprogramov: ...

23. 7. 2010

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cankova v letu 2008 v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, odhodke občine in zadolževanje. Občina ima osem ožjih delov občine (vaške skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava, osem naselij in 1.920 prebivalcev. ...

19. 7. 2010

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne knjižnice Ljubljana. Revizija se nanaša na obdobje po spojitvi petih splošnih knjižnic in ene specialne knjižnice v enovit javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Cilj ...

13. 7. 2010

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti ravnanja Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF) in Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES) in storitve pri zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov med organi oblasti in javnimi podjetji in ločenem evidentiranju ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December