najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Arhiv novic (februar 2009)


19. 2. 2009

Računsko sodišče si je s Strategijo Računskega sodišča od leta 2007 do 2013 zadalo sedem strateških ciljev. Eden izmed njih je stopnjevati svetovalno vlogo računskega sodišča ter izboljševati komunikacijsko strategijo. Z izvajanjem svetovalne vloge dopolnjujemo revizijsko pristojnost in tako omogočamo, ...

17. 2. 2009

Računsko sodišče je revidiralo urejenost področja zdravil v Republiki Sloveniji, pri čemer smo posebej preverjali, ali je področje urejeno tako, da zagotavlja ustrezno dostopnost zdravil ter ali so ukrepi za obvladovanje izdatkov za zdravila zadovoljivi. Uporaba zdravil je v razvitem svetu namreč ena ...

16. 2. 2009

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob izdaji revizijskega poročila o urejenosti področja zdravil v Republiki Sloveniji. Uporaba zdravil je v razvitem svetu ena najpogostejših in tudi najpomembnejših metod zdravljenja bolezni, zato je pomembno, da je področje zdravil urejeno tako, da so zdravila kakovostna, ...

15. 2. 2009

Predsednik dr. Šotes se v Luksemburgu v ponedeljek, 16. februarja 2009 udeležuje srečanja predsednikov in predstavnikov računskih sodišč (vrhovnih revizijskih institucij) Evropske unije, združenih v Odboru za stike. Odbor za stike organizira delovne skupine, ki pospešujejo izmenjavo profesionalnih veščin ...

10. 2. 2009

Novinarska konferencaRačunsko sodišče je revidiralo smotrnost poslovanja SOD v letih od 2004 do 2007, pri čemer je ugotavljalo ali je bila SOD: a) učinkovita pri ocenjevanju vrednosti presežka / primanjkljaja premoženja, namenjenega za pokrivanje vseh nastalih in ocenjenih bodočih zakonskih obveznosti. b) uspešna pri izpolnjevanju ...

9. 2. 2009

Računsko sodišče vabi na predstavitev dveh novih revizijskih poročil računskega sodišča, katerih cilj je bil ugotoviti smotrnost poslovanja Slovenske odškodninske družbe d.d., pri poravnavanju obveznosti v letih od 2004 do 2007 in smotrnost ustavitve postopka likvidacije D.S.U., družba za svetovanje ...

6. 2. 2009

Predsednik dr. Igor Šoltes se bo v ponedeljek, 9. 2. 2009 ob 9.30 uri udeležil druge nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, ki bo obravnavala predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007. Namestnica vrhovnega državnega revizorja Helena Jenko se bo v sredo, 11. 2. 2009 ...

6. 2. 2009

Na povabilo Centra za razvoj financ (CEF) se na petdnevnem delovnem obisku v Sloveniji mudi 15-članska delegacija Kirgizistana, ki jo sestavljajo predstavniki Urada predsednika, predstavniki vlade, ministrstva za finance, ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za delo. Delegacija je v preteklih dneh ...

3. 2. 2009

Namestnica vrhovnega državnega revizorja Helena Jenko se bo v sredo, 4. 2. 2009 udeležila nadaljevanja 1. seje Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državnega zbora, ki bo nadaljeval z obravnavo informacije o črpanju sredstev splošnega proračuna Evropskih skupnosti v RS. Predsednik dr. ...

2. 2. 2009

Računsko sodišče že več let zaporedoma pri revidiranju predloga zaključnega računa proračuna opozarja na neustrezno in netransparentno knjigovodenje določenih poslovnih dogodkov - prevzemi dolgov Slovenskih železnic, prevzemi dolgov ZZZS in Onkološkega inštituta, primer splošne plovbe... Pri tem smo ...

2. 2. 2009

Predsednik Računskega sodišča RS dr. Igor Šoltes bo danes na novinarski konferenci podal pojasnila glede vprašanja o primanjkljaju/presežku v predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2007. Novinarska konferenca bo danes, v ponedeljek, 2. 2. 2009, ob 12.00 uri, v sejni sobi računskega sodišča, Slovenska ...
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December