najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Prikaz prihodkov, odhodkov in primarnega primankljaja Proračuna Republike Slovenije


Računsko sodišče vsako leto skladno z Zakonom o računskem sodišču opravi obvezno revizijo predloga zaključnega računa državnega proračuna.

Z namenom popolnejšega prikaza dejanskega stanja smo z letom 2009 začeli pripravljati plakat, na katerem slikovno prikazujemo državni proračun. V sliki smo želeli posebej opozoriti na nekaj javno-finančno pomembnih podatkov. S plakatom za leto 2009 smo tako posebej opozorili na problematiko primanjkljaja in obseg transferov. Na plakatu za leto 2010 pa smo prvič dodatno opozorili tudi na breme obresti.

Republika Slovenija namreč nima izravnanega državnega proračuna, saj se razlika med odhodki in prihodki pokriva z zadolževanjem. Vsakoletni primanjkljaj državnega proračuna je glavni generator javnega dolga. Posledice naraščajočega javnega dolga pa so obresti, ki povratno bremenijo proračun in še dodatno povečujejo proračunske odhodke. Letno breme obresti tako že postaja primerljivo s porabo srednje velikega ministrstva.

Z nazornim prikazom stanja želi računsko sodišče podati svoj prispevek k zavedanju o problemu zadolževanja in vzpodbuditi njegovo čim prejšnje reševanje.

Proračun Republike Slovenije 2017

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2017 (.pdf, 2.107 KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017.

Proračun Republike Slovenije 2016

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2016 (.pdf, 2.107 KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016.


Proračun Republike Slovenije 2015

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2015 (.pdf, 2.318KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015.

Proračun Republike Slovenije 2014

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2014 (.pdf, 195KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014.

Proračun Republike Slovenije 2013

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2013 (.pdf, 1.940KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
Proračun Republike Slovenije 2012

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2012 (.pdf, 3.718KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012.


Proračun Republike Slovenije 2011

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2011 (.pdf, 6.015KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011.


Proračun Republike Slovenije 2010

Proračun Republike Slovenije v letu 2010Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2010 (.pdf, 5.423KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010.

Proračun Republike Slovenije 2009

Proračun Republike Slovenije v letu 2009Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2009 (.pdf, 2.026KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009.

Znanje