najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mednarodno delovanje računskega sodišča


Računsko sodišče RS vzdržuje in razvija na mednarodnem področju vedno bolj razvejane multilateralne odnose ter bilateralne odnose in sodelovanje, ki jih želi tudi v prihodnje vsebinsko širiti in poglabljati.

V multilateralne odnose se je računsko sodišče vključilo že kmalu po svoji ustanovitvi, leta 1995, z včlanitvijo v INTOSAI (Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij) in EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij). Odtlej se njegovi predstavniki redno udeležujejo kongresov, konferenc, seminarjev, srečanj in posvetovanj v okviru teh organizacij, pri tem pa selektivno uveljavljajo svojo prisotnost in vpliv predvsem v tistih dejavnostih, za katere je Računsko sodišče Republike Slovenije najbolj zainteresirano.

Računsko sodišče razvija in poglablja dvostranske odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijam Evrope in z Evropskim računskim sodiščem, z izmenjavo mnenj, s sodelovanjem v različnih mednarodnih delovnih skupinah in na delavnicah, z izvajanjem skupnih revizij ter z uradnimi obiski predstavnikov računskega sodišča v tujini in sprejemi predstavnikov tujih vrhovnih revizijskih institucij v Sloveniji. Predstavniki računskega sodišča so aktivni člani vseh delovnih skupin v okviru Evropske unije in organizacije EUROSAI. Računsko sodišče je tudi organiziralo delovna srečanja različnih delovnih skupin in tudi srečanja s predstavniki nekaterih držav, ki ustanavljajo vrhovne revizijske institucije, in nekaterih, ki so takšne institucije že ustanovile, pa morajo še oblikovati svoj način dela.

Računsko sodišče sodeluje tudi z državami, ki se šele vključujejo v procese približevanja Evropski uniji in nudi tako tehnično kot strokovno pomoč. Gre za nekatere države z območja nekdanje Jugoslavije, ki šele vzpostavljajo sisteme nadzora nad porabo javnih sredstev in ustanavljajo ali oblikujejo vrhovne revizijske institucije. V teh aktivnostih so jim izkušnje Računskega sodišča Republike Slovenije v veliko pomoč, saj bodo tako lahko hitreje začrtali pravne okvire za državne revizijske institucije in oblikovali strategije za ozaveščanje državljanov in državnih institucij o pomembnosti učinkovitega nadzora na področju javne porabe.

Čeprav je Računsko sodišče Republike Slovenije med manjšimi v primerjavi z večino evropskih, pa tudi precejšnjim delom neevropskih ustanov te vrste, mu je uspelo v razmeroma kratkem obdobju, odkar obstaja, vzpostaviti in razviti vse potrebne temeljne funkcije, tako v strokovnem kot tudi v organizacijskem pogledu. Prav mednarodna primerljivost njegovega dela in njegovih rezultatov je hkrati dokaz o pravilnosti njegovih dosedanjih razvojnih usmeritev, še bolj pa obveza, da se ves čas že vnaprej pripravlja in usposablja tudi za prihodnje, bržkone še zahtevnejše in kompleksnejše naloge in izzive, ki bodo vse bolj prepleteni in soodvisni tudi na mednarodni ravni.
O sodišču