najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost poslovanja politične stranke Slovenska nacionalna stranka v letu 2015 (7. 11. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska nacionalna stranka, katere cilj je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2015. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke z Zakonom o političnih strankah ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji pri rednem poslovanju v letu 2015. Računsko sodišče je politični stranki izreklo mnenje s pridržkom, pri tem pa ji je očitalo:
  • v letnem poročilu ni razkrila druge oblike prispevka fizične osebe, ki v skupnem znesku v letu 2015 presega višino povprečne bruto mesečne plače delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto;
  • nekaterih stroškov volilne kampanje za volitve svetnikov v občinske svete in volitve županov ni plačala s posebnih transakcijskih računov za volilne kampanje, temveč s transakcijskega računa za redno poslovanje.

Računsko sodišče tudi ni moglo potrditi namena izplačila sredstev politične stranke Slovenska nacionalna stranka fizični osebi ter da je register članov politične stranke Slovenska nacionalna stranka pravilen, ker ni moglo preveriti pristopnih izjav državljanov, ki so vpisani v njen register članov.
Naslovnica poročila