najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Stroški prenočevanja na službenem potovanju (15. 10. 2008)


Številka: 1421-2/2008-9
Datum: 15. 10. 2008


Zadeva: Stroški prenočevanja na službenem potovanju


Zaprosili ste za pojasnilo, ali je pravilno, da za prenočevanje zaposlenih na službeni poti izstavite hotelu naročilnico ali pa bi morali izplačati zaposlenim akontacijo za plačilo prenočevanja v gotovini.

Pravica delavca do povračila stroškov na službeni poti je določena v 130. členu Zakona o delovnih razmerjih, v Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov in v Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, za službene poti v tujino pa velja še Uredba o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino (ki na podlagi 63. člena Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost velja tudi za zaposlene v tej dejavnosti).

Iz nobenega od naštetih predpisov ne izhaja, da bi delodajalec ne smel izdati naročilnice oz. da je (edini) pravilni način povrnitve stroškov prenočevanja plačilo v gotovini na podlagi izplačane akontacije. V 18. členu Uredbe o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino je določeno, kdaj se lahko za stroške službenega potovanja v tujino izplača akontacija. Iz tega določila je razvidno, da je akontacija izjema, ne pa pravilo. Tudi iz dosedanje prakse računskega sodišča ne izhajajo drugačni zaključki.

Priporočamo, da vprašanja v zvezi s povračili stroškov službenih potovanj (npr. način plačevanja prenočevanja, pogoje za izplačilo akontacije itd.), ki jih predpisi ne urejajo, podrobneje uredite z notranjim splošnim aktom, s čimer boste lahko zagotovili enako obravnavanje zaposlenih in tudi gospodarno porabo javnih sredstev.
Znanje