najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Donacije za izgradnjo infrastrukture (6. 8. 2007)


Številka: 1415-1/2007-41
Datum: 6. 8. 2007


Zadeva: Donacije za izgradnjo infrastrukture


Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede ustreznosti sprejemanja donacij krajanov za izgradnjo vodovoda, v kolikor izvajalec GJS pridobi pisno pooblastilo občine za sprejem donacije.

Glede navedenega vprašanja velja najprej opozoriti, da je vodovodno omrežje v lasti Občine ... in da Javni podjetje ... (v nadaljevanju: XY) z njim le upravlja. Krajani bi tako dali donacijo za gradnjo infrastrukture, ki je v lasti občine, torej dajejo donacijo Občini ... in ne XY. Vire financiranja izgradnje komunalne infrastrukture je v skladu s 77. členom Zakona o prostorskem načrtovanju1 dolžna zagotavljati občina s finančnimi viri, med katere sodijo komunalni prispevek, sredstva državnega in občinskega proračuna ter drugi viri. Prav tako je občina skladno s 1. členom Zakona o gospodarskih javnih službah2 dolžna zagotavljati tudi izvajanje GJS, v okvir katere sodijo obnove infrastrukturnih objektov. Občine so lahko glede na določbe prvega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)3 prejemnice donacij, ki jih izkazujejo med prihodki, tudi za financiranje investicij v infrastrukturo. Ker morajo biti v skladu s 5 odstavkom 2. člena ZJF in 12. členom Zakona o računovodstvu4 vsi prejemki izkazani v občinskem proračunu v polnem (bruto) obsegu, menim da je to mogoče doseči le tako, da krajani donacije nakažejo v občinski proračun. Prejemnik dotacije je tako lahko le Občina ... in ne XY neposredno.
1: Uradni list RS, št. 33/07.
2: Uradni list RS, št. 32/93.
3: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02.
4: Uradni list RS, št. 23/99.

Znanje