najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Skrb za dediščino s področja športa (5. 9. 2017)


Računsko sodišče meni, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nista bila učinkovita pri ohranjanju dediščine s področja športa.

Vlada Muzeja za šport ni ustanovila na ustreznih pravnih podlagah, ni določila pristojnosti za financiranje muzeja in ni v celoti izvajala nadzorstvenih obveznosti. Ministrstvo muzeju ni zagotovilo ustreznih prostorov in opreme, ni opredelilo potrebnega števila zaposlenih in sredstev za delovanje ter do leta 2015 ni nadzorovalo namenske porabe sredstev muzeja. Pripojitev muzeja k Zavodu za šport Republike Slovenije Planica, ki jo je vlada izvedla brez vsakršnih analiz, ni imela bistvenega vpliva na stroške, povečanje obiska muzeja ali njegovih aktivnosti. Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa, ki naj bi omogočil nadaljnji razvoj muzejske dejavnosti na področju športa, premalo natančno določa dejavnosti, roke za izvedbo, nosilce dejavnosti in koordinacijo med njimi, zato je bil izveden le v manjšem delu.


Za odpravo nesmotrnosti je računsko sodišče od vlade in ministrstva zahtevalo predložitev odzivnih poročil, podalo pa je tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Infografika

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica poročila